Landskonferanse foto 2020

Temaet for konferansen, «Historiske utfordringer – arbeid med flertydig fotografisk materiale i arkiv og samlinger», springer ut fra Preus museums utstilling av fotografier som Edward S. Curtis tok av Nord-Amerikas urbefolkning på begynnelsen av 1900-tallet. Fotografier oppstår ikke i et vakuum, men forholder seg til sin samtid. Hvilke ideer var i omløp da Edward S. Curtis jobbet med sitt store bokprosjekt “The North American Indian"?

  • Fotokonferanse 2020 (Foto/Photo)
    1/1
    Fotografi: Edward Sheriff Curtis, The Vanishing Race, 1904, fotogravyr, PMs samling

Mange ABM-institusjoner har liknende type materiale som Curtis’, f.eks. fotografier etter Sophus Tromholt (1851-1896), Carl Lumholtz (1851-1922) og ellers mange fotografier av den samiske befolkningen og andre minoritetsgrupper. Flere eksempler i det siste viser hvor lett det er å krenke noen eller bli anklaget for urettmessigheter, og dette gjør at vi ønsker å reflektere over vårt syn på og bruk av denne type materiale.

På grunn av pandemien er det ikke mulig å gjennomføre en to dagers konferanse som samtidig er en møteplass for ABM-sektoren, men vi ønsker likevel å gi mulighet for faglig påfyll. Preus museum og Nasjonalbiblioteket inviterer derfor til et endags-arrangement ved hjelp av NBs strømmetjeneste.

Program (med forbehold om endringer)

10:00
Velkommen! Ved Nasjonalbiblioteket og Preus museum.


10:05
Hege Oulie, kurator ved Preus museum: Edward S. Curtis – mannen, myten og legenden.


10:30
Kjetil Ansgar Jakobsen, professor i historie ved Nord Universitet: Albert Kahn og de store kartleggingsprosjektene i overgangen 1800-1900-tallet.


11:15
Ann Christine Eek, fotograf og forfatter, tidligere ved Kulturhistorisk/Etnografisk museum, UiO: Om Carl Lumholtz og bruken av hans dokumentasjon av urbefolkningen i Mexico og Arizona.


11:45 – 12:45 PAUSE


12:45
Veli Pekka Lehtola, professor i samisk kulturhistorie, Oulu Universitet: “Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapää) and the repatriation of Sámi photographs”.


13:15
Evy Andersen, fotoarkivar ved Finnmark fylkesbibliotek: «Jođi buoret go oru» - «Det er bedre å være på reise enn å være i ro»


13:45
Marthe Tolnes Fjellestad, faglig leder ved Billedsamlingen, UBB (i permisjon)/kurator ved Perspektivet Museum: Lokale, nasjonale og internasjonale perspektiv på Sophus Tromholts bilder fra Finnmark


14:15-14:30 PAUSE


14:30
Tone Cecilie Karlgård, museumslektor i Sosialantropologi og mangfoldskurator ved Kulturhistorisk museum og Leban Hussein, kunstner og student ved KhiO: Fotoprosjektet The Golden Years in the Land of Poetry møter KHMs mangfoldsstrategi, erfaringer og refleksjoner


15:00
Michelle A. Tisdel, sosialantropolog og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket: Et afrosentrisk perspektiv? Bilder og historieforståelse i samlingen til Nasjonalbiblioteket.


15:30
Thale Sørlie, fotoarkivar/samlingsansvarlig, Norsk teknisk museum: Statusoppdatering, forskningsprosjektet ”Ny norsk fotohistorie 1940 - 2011


15:45
Avsluttende betraktninger ved Arthur Tennøe, seksjonsleder, Nasjonalbiblioteket.