Hopp til hovedinnhold

Alltid beredt! Om kriseberedskap og beredskapssamarbeid

Hva må være på plass for å redde flest mulig kunst- og kulturhistoriske objekter dersom det oppstår en krise? Norsk museumsforbund ved Seksjon for samlingsforvaltning inviterer til seminar om kriseberedskap på Rockheim i november.

Dag 1 - før lunsj

  • 1/1

Dag 1 - etter lunsj

  • 1/1

Dag 2 - før pause

  • 1/1

Dag 2 - etter pause

  • 1/1

Presentasjonene

Tron Gran Larsen og Kenneth Nielsen: Hva er hva innen kriseberedskap?

 

Philippa Moxon: Kva er ein beredskapsplan? -ein introduksjon til formålet, innhaldet og gode ressursar på nett.

 

Hedvig Navelsaker: Beredskapsarbeid i små, spredte museer - intermusealt og tverrsektorielt

 

Tor Marschhäuser Beredskap ved Museene i Sør-Trøndelag

 

Britta Goldberg: Ny organisasjonsmodell og første inntrykk

 

Fredrik Qvale: FORK: hvem, hva, horfor, hvordan

 

Heidi Seilfaldet: Felles beredskapsgruppe i Hordaland

 

Kristin M. Gaukstad: KKOA - samarbeidet

 

Susanna Björklöf og Anne Bjørke: Samarbeid sett med brannvesenets øyne

 

Janniche Holtermann og Torstein Sneisen: Beredskapssamarbeid ut fra forsikringssynspunkt

 

Duncan Slarke: What do we do?

 

PROGRAM

3.november

Kl.11.00 Velkommen ved fung. adm.dir. Sissel Guttormsen, MIST, og leder for Seksjon for samlingsforvaltning, Monica Milch Gebhardt.


kl. 11.15 - 12.30: Hva er kriseberedskap og hva er en beredskapsplan

Kl.11.15: Trond Gran Larsen, seniorrådgiver  og  Kenneth Nielsen, Sikkerhets- og beredskapsrådgiver ved Enhet for HMS og beredskap, UiO.Hva er hva – innen kriseberedskap? Sikkerhet og beredskap for våre kunst- og kulturhistoriske samlinger er både «safety» og «security». Hvilke planverk har vi i «beredskapskofferten»? Og har vi samme begrepsapparat? 

Kl.12.00  Philippa Moxon, tekstilkonservator NKF-N, Museumsenteret i Hordaland: “Hva er en beredskapsplan? -en introduksjon til formålet, innholdet og gode ressurser på nett.” 

Kl.12.30 Lunsj i restauranten på Rockheim

kl. 13.30 -14.30: Beredskapsarbeid i små og større museer – organisering, samarbeid og erfaringer

13.30 - 13.50 :Hedvig Navelsaker, Konservator NKF-N, Norsk Industriarbeidermuseum: Beredskapsarbeid i små, spredte museer – intermusealt og tverrsektorielt.

13.50.14.10: Tor Marschhäuser, Avdelingsleder drift, Ringve Musikkmuseum/MIST: Beredskapskasser og felles beredskapsvogn – roller og ansvar, praktiske utfordringer.

14.10 -14.30: Britta Goldberg, Avdelingsdirektør bygg og samlingsforvaltning, MUST: Ny organisasjonsmodell og første inntrykk.

kl. 14.30 -17.00 Hvorfor beredskapssamarbeid?

14.30 – 15.15 Fredrik Qvale, Konservator: En presentasjon av FORK (Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner) – hvem, hvorfor, hva, hvordan.

Kaffepause

15.45 – 16.30 Heidi Seilfaldet, museumskoordinator Museumssenteret i Hordaland og Kristin M. Gaukstad, avdelingsleder dokumentasjon og samling: Bakgrunn for etableringen av beredskapsgruppe i hhv Hordaland og Oslo & Akershus, og hvordan man kan jobbe på tvers av institusjoner. Hvem kan jeg ringe til?

16.30 Ida Kristin Hasli, RVR fagansvarlig: Trøndelag Brann og redningstjeneste viser fram RVR-bil/utstyr (Forbehold om at bilen ikke er på oppdrag) – UTENDØRS

 Kl.19.00: Pizza og dessert på Una Pizzeria, Solsiden

4.november

kl. 9.00 - 12.00: Beredskapssamarbeid i praksis

 09.00 – 09.45 Anne Bjørke, overingeniør, analyse ved Bergen brannvesen og Susanna Björklöf, spesialkonsulent Brann og Redningsetaten, Oslo kommune. Samarbeid – sett med brannvesenets øyne

09.45– 10.15 Jannicke Holterman, Leder offentlig, Söderberg &Partners og Torstein Sneisen, senior forsikringsmegler, Söderberg &Partners: Beredskapssamarbeid ut fra forsikringssynspunkt. Utfordringer og løsninger

Kaffepause

10.45 – 11.45 Duncan Slarke, Konservator, Forsvarets Museer: What do we do? Practical experience of planning, running and participating in emergency exercises.

12.00 – 13.00: Lunsj i restauranten på Rockheim

Velkommen!

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1