Alltid beredt! Om kriseberedskap og beredskapssamarbeid

Hva må være på plass for å redde flest mulig kunst- og kulturhistoriske objekter dersom det oppstår en krise?
Norsk museumsforbund ved Seksjon for samlingsforvaltning inviterer til seminar om kriseberedskap på Rockheim i november.

Seminaret vil også streames.

Program for seminaret er klart for seminaret  «Alltid beredt!» – om kriseberedskap og beredskapssamarbeid i regi av Seksjon for samlingsforvaltning, Norges Museumsforbund. Museumsforbundet kan nå ta imot påmeldinger. På grunn av covid-19 og for å kunne overholde 1-meters avstand i salen på Rockheim, kan vi kun være 50 personer. Om du vil være tilstede fysisk, så lønner det seg derfor å være rask å melde seg på! Vi minner om at seminaret vil streames direkte og legges i opptak på Museumsforbundets sider og på Samlingsnett.no i etterkant.

Seminaret vil komme inn på hvorfor man bør ha beredskapssamarbeid på plass, samarbeid med brannvesen, beredskapsarbeid fra forsikringssynspunkt, praktiske utfordringer, øvelser og deling av malsett for tiltakskort.

  • Beredskapshenger
    1/1
    MISTs beredskapstilhenger Ann Siri Hegseth Garberg

PROGRAM

3.november

Kl.11.00 Velkommen ved (fung.) adm.dir. Sissel Guttormsen, MIST, og leder for Seksjon for samlingsforvaltning, Monica Milch Gebhardt.

Kl.11.15: Hva er hva – innen kriseberedskap? Sikkerhet og beredskap for våre kunst- og kulturhistoriske samlinger er både «safety» og «security». Hvilke planverk har vi i «beredskapskofferten»? Og har vi samme begrepsapparat? Begrepsavklaringer ved Seniorrådgiver Trond Gran Larsen og Sikkerhets- og beredskapsrådgiver Kenneth Nielsen ved Enhet for HMS og beredskap, UiO.

Kl.12.00 Beredskapsplan Philippa Moxon, Museumsenteret i Hordaland. “Hva er en beredskapsplan? -en introduksjon til formålet, innholdet og gode ressurser på nett.”

Kl.12.30 Lunsj i restauranten på Rockheim

13.30 Beredskapsarbeid i små og større museer – organisering, samarbeid og erfaringer

Hedvig Navelsaker, Konservator NKF-N, Norsk Industriarbeidermuseum: Beredskapsarbeid i små, spredte museer – intermusealt og tverrsektorielt.

Tor Marschhäuser, Avdelingsleder drift, Ringve Musikkmuseum/MIST: Beredskapskasser og felles beredskapsvogn – roller og ansvar, praktiske utfordringer.

Britta Goldberg, Avdelingsdirektør bygg og samlingsforvaltning, MUST: Ny organisasjonsmodell og første inntrykk.

Kl.14.30 -16.00 Hvorfor beredskapssamarbeid?

14.30 – 15.15 Fredrik Qvale, Konservator: En presentasjon av FORK (Nasjonalt forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner) – hvem, hvorfor, hva, hvordan.

Kaffepause

15.45 – 16.30 Heidi Seilfaldet, museumskoordinator Museumssenteret i Hordaland og Kristin M. Gaukstad, avdelingsleder dokumentasjon og samling: Bakgrunn for etableringen av beredskapsgruppe i hhv Hordaland og Oslo & Akershus, og hvordan man kan jobbe på tvers av institusjoner. Hvem kan jeg ringe til?

16.30 Ida Kristin Hasli, RVR fagansvarlig: Trøndelag Brann og redningstjeneste viser fram RVR-bil/utstyr (Forbehold om at bilen ikke er på oppdrag) – UTENDØRS

 Kl.19.00: Pizza og dessert på Una Pizzeria, Solsiden

4.november

 09.00 – 09.45 Anne Bjørke, overingeniør, analyse ved Bergen brannvesen og Susanna Björklöf, spesialkonsulent Brann og Redningsetaten, Oslo kommune. Samarbeid – sett med brannvesenets øyne

09.45– 10.15 Jannicke Holterman, Leder offentlig, Söderberg &Partners: Beredskapssamarbeid ut fra forsikringssynspunkt. Utfordringer og løsninger

Kaffepause

10.45 – 11.45 Eksempler på praktiske øvelser. Konservator Duncan Slarke, Forsvarets Museer: What do we do? Practical experience of planning, running and participating in emergency exercises

12.00 – 13.00: Lunsj i restauranten på Rockheim

Velkommen!