Alltid beredt! Om kriseberedskap og beredskapssamarbeid

Hva må være på plass for å redde flest mulig kunst- og kulturhistoriske objekter dersom det oppstår en krise?
Norsk museumsforbund ved Seksjon for samlingsforvaltning inviterer til seminar om kriseberedskap på Rockheim i november.

Seminaret vil også streames.

Seminaret vil komme inn på hvorfor man bør ha beredskapssamarbeid på plass, samarbeid med brannvesen, beredskapsarbeid fra forsikringssynspunkt, praktiske utfordringer, øvelser og deling av malsett for tiltakskort.

  • Beredskapshenger
    1/1
    Ann Siri Hegseth Garberg


 Program for seminaret er enda ikke klart, følg med via lenken under for oppdatert informasjon fra museumsforbundet.