Kurs 2017

Avholdte kurs i 2017 legges her som kort, slik at man lett kan finne igjen informasjon, program og eventuelle delte foredrag.

Farlige stoffer. Foto/Photo

Helsefarlege stoff i museumssamlingar

Helsefarlege stoff i museumssamlingar

Fagdagane skal gjere tilsette ved museum og andre kulturarvsinstitusjonar bevisst på utfordringa med potensielt farlege stoff i samlingane. Dei skal settast i stand til å identifisere potensielle farlege gjenstandar og situasjonar.

19. – 20. jan. 2017

IDCC 2017

IDCC 2017

12th International Digital Curation Conference i Edinburgh

20. – 23. feb. 2017

Lanseringsseminar: Immateriell kulturarv Norge, mars 2017

Lanseringsseminar: Immateriell kulturarv Norge, mars 2017

6. mars 2017 kl. 10.00 – 16.00
NMF_logo_1.png. Foto/Photo

Det nasjonale museumsmøtet 2017

Det nasjonale museumsmøtet 2017

Innleggene fra seksjon for samlingsforvaltning er nå tilgjengelige. Anne Mette Gottschal fra Ringve Musikkmuseum "Alt kan forsikres?" og Kristin M.- Gaukstad fra Oslo museum "Verdisetting og verdivurdering av samlinger – med utgangspunkt i Oslo museum." Klikk her for å lese mer.

Godt håndverk! -om istandsetting av gamle hus. Foto/Photo

Godt håndverk! - om istandsetting av gamle hus 2017

Godt håndverk! - om istandsetting av gamle hus 2017

I samarbeid med Håndverkerforeningen i Trondheim inviterte Vitaliseringsprosjektet for bryggene i Kjøpmannsgata til seminar. Foredragene finner dere her.

16. mars 2017
Privatarkivkonferansen 2017. Foto/Photo

Privatarkivkonferansen 2017

Privatarkivkonferansen 2017

Presentasjonene fra Privatarkivkonferansen er tilgjengelige. Klikk her.

Børge Garpestad har teke i bruk den nye tida med datamaskin. Digitaliseringsmeldingen åtte år etter.. Foto/Photo

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter

Presentasjonene er nå tilgjengelige her på Samlingsnett.no. De kan også sees i opptak via Kulturrådets hjemmesider.

Archiving 2017

Archiving 2017

Konferanse om bevaring av digitale bilder og annet digitalt skapt materiale.

Nasjonalbiblioteket i Riga  15. – 18. mai 2017
Kurs i stikktaklegging. Foto/Photo

Kurs i stikktaklegging

Kurs i stikktaklegging

I Trysil holdes det kurs i stikktaklegging 15. - 17. juni 2017. Kurset blir arrangert av Anno Trysil Engerdal museum, ved Åge Broløkken.

15. – 17. juni 2017
CIDOC Summer School. Foto/Photo

CIDOC Summer School 2017

CIDOC Summer School 2017

CIDOC (ICOM International Committee for Documentation) arrangerer sommerkurs in Texas med tematikken Museumsdokumentasjon; Prinsipper og praksis (Museum Documentation, Principles and Practice).

18. – 21. juli 2017
Bindingsverk.jpg. Foto/Photo

Håndverksdager på Røros 2017

Håndverksdager på Røros 2017

Handverkskursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også for andre som arbeider med
bygningsvern og kulturminnevern, samt huseiere og andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker.

23. – 27. aug. 2017 Rørosmuseet Bygningsvernsenteret i Kurantgården

Fagdag: Forskning + museum = sant?

Fagdag: Forskning + museum = sant?

Kulturrådet inviterer til diskusjon om museumsforskningens status og de institusjonelle vilkårene for forskning i museene.
Program for mottagelse 28. august og fagdag 29. august er nå klar.

29. aug. 2017
Samling i Løfte håndverket. Foto/Photo

Samling i Løfte håndverket

Samling i Løfte håndverket

Håndverksinstituttet fyller 30 år, dette markeres i forbindelse med Løfte håndverkets høstsamling. Påmelding innen 8. september.

22. sep. 2017 Auditoriet på Maihaugen, Lillehammer
Bygnadsvardens_konvent_2017_bvk_14_939.jpg. Foto/Photo

Bygnadsvårdens konvent 2017

Bygnadsvårdens konvent 2017

Tre dagers bygningsvernkonferanse i Mariestad i Sverige. Et møtested for myndigheter, kulturarvsinstitusjoner, håndverkere, kulturminneforvaltere og alle andre interesserte.

27. – 29. sep. 2017
Trondenes_kirke_Foto_Frode_Inge_Helland.JPG. Foto/Photo

Middelalderkirkene – en flik av verden i det norske landskapet

Middelalderkirkene – en flik av verden i det norske landskapet

Riksantikvaren, NIKU og Valdresmusea inviterer forskere, studenter, forvaltere og formidlere til konferanse om de norske middelalderkirkene, på Valdres Folkemuseum på Fagernes.
Påmeldingsfrist: fredag 25. august

7. – 8. sep. 2017

Past, Present, and Future Issues in Documentation

Past, Present, and Future Issues in Documentation

ICOM/CIDOC arrangerer i september en konferanse i Tblisi som omhandler utfordringer med dokumentasjon med blikk på fortid, nåtid og fremtid.

25. – 30. sep. 2017
Ploughing at Tebay, J Harden, courtesy of Cumbria Image Bank. Foto/Photo

Pulling together: Collections Trust 2017 Conference

Pulling together: Collections Trust 2017 Conference

Årets Collections Trust - konferanse ser på den menneskelige siden av dokumentasjonssystemer; på menneskene som samler inn og deler informasjon som gir objektene meningsinnhold.

20. – 21. sep. 2017 Konferansen foregår torsdag 21. september
Åfjordsbåter, bygget på Båtskott Trebåtbyggeri på Kystens arv i 2002. Tre halvfjerminger og en liten færing.. Foto/Photo

Trebåtbyggeren

Trebåtbyggeren

Kursrekka er bygget opp rundt forskjellige tema og fordelt på 9 kurs, og holdes på tre forskjellige steder. Opplæringa skal bidra til å verne om det tradisjonelle håndverket og legge grunnlag for innsikt i og forståelse for det særegne ved materialbruken til trebåtbyggeren.

25. – 29. sep. 2017 Modul 1 arrangeres på Museet Kystens Arv. 20. – 24. nov. 2017 Modul 2 arrangeres ved Risør Trebåtbyggeri.
Bringeklut  fra Skånevik. Foto/Photo

Tingenes tilstand

Tingenes tilstand

Seminar om vurdering, avhending og etikk
Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelige!

16. – 17. okt. 2017
Nordisk slotts- og herregårdssymposium i Trondheim illustrasjonsbilde. Foto/Photo

Nordisk slotts- og herregårdssymposium i Trondheim

Nordisk slotts- og herregårdssymposium i Trondheim

Årets tema er historiske landskap, parker, haver og verneproblematikk. Over tre dager kan du bli med på foredrag, diskusjoner og ekskursjoner, hvor vi besøker bypaléer, herre- og lystgårder i Trondheim og på Fosen-halvøya.

18. – 20. okt. 2017 Trondheim
Fiskegarn ved Krokelv sjøsamiske museum. Fremside til Vurdering av samlinger (2016).. Foto/Photo

Vurdering av samlinger

Vurdering av samlinger

Haugalandmuseene arrangerer i løpet av høsten 2017 kurs i vurdering av samlinger – i samarbeid med Perspektivet Museum, Gudbrandsdalsmusea og Drammen museum. Kursene går over to dager, med én innføringsdel og én praktisk del.

28. – 29. aug. 2017 Lom 25. – 26. okt. 2017 Tromsø 8. – 9. nov. 2017 Drammen
Sjølingstad Uldvarefabrik. Foto/Photo

Musea og det uhandgripelege – i møte med språk og industri

Musea og det uhandgripelege – i møte med språk og industri

Seminar om immateriell kulturarv 6.-7.nov.
Det foregår på Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal og arrangeres av Seksjon for immateriell kulturarv, NMF.

6. – 7. nov. 2017

KulturIT brukermøte: ekulturseminar

KulturIT brukermøte: ekulturseminar

I samarbeid med Stiftelsen Norsk Folkemuseum inviterer vi i KulturIT til todagers seminar om museenes digitale fellesløsninger, eKultur.

2. – 3. nov. 2017
Samlingsforum_2017_Tre-bilder-webben-580x129.jpg. Foto/Photo

Samlingsforum 2017

Samlingsforum 2017

"Årets Samlingsforum har temat magasin. Många museer har erfarenheter av stora magasinsflyttar och ombyggnationer. Andra håller just nu på med flytt eller planering inför flytt. På Samlingsforum träffas vi för att utbyta kunskaper och erfarenheter."

22. – 23. nov. 2017