Fagdag: Forskning + museum = sant?

Kulturrådet inviterer til diskusjon om museumsforskningens status og de institusjonelle vilkårene for forskning i museene.

Hvor er museene i norsk forskningspolitikk? Hvordan legger institusjonene til rette for forskning og hva slags virkemidler trengs for å styrke museumsforskning i framtiden? 

Teemu Ryymin (professor, UiB), Jostein Skurdal (direktør, Stiftelsen Lillehammer museum), Årstein Svihus(stipendiat, Museum Vest), Henrik Treimo (førstekonservator, Teknisk Museum) og Marianne A. Olsen (konservator, Perspektivet Museum) er blant innlederne og paneldeltakerne som skal belysemuseumsforskningen fra ulike perspektiver.

Museumsfagdagene retter seg spesielt mot beslutningstakere og fagpersoner i museumssektoren og tilstøtende fagfelt og aktører.

Kvelden før fagdagen inviterer Kulturrådet og Perspektivet Museum til mottakelse, omvisning, mingling og kunstnerisk innslag på museet. En perfekt oppladning til fagdagen tirsdag 29. august.

Klikk på lenken for mer informasjon og påmelding. Påmelding innen 18. august.