Middelalderkirkene – en flik av verden i det norske landskapet

Riksantikvaren, NIKU og Valdresmusea inviterer forskere, studenter, forvaltere og formidlere til konferanse om de norske middelalderkirkene, på Valdres Folkemuseum på Fagernes.

Påmeldingsfrist: fredag 25. august

  • Trondenes kirke nord for Harstad er fremdeles i bruk. (Foto/Photo)
    Trondenes kirke nord for Harstad er fremdeles i bruk. Frode Inge Helland

Dag 1. Tema: Hva skjer av forskning i dag, og hva ønsker du det kan forskes mer på?

Dag 2. Tema: kildene – urørte skatter?

Deltakeravgift: 2000,-
Påmelding til: info@valdres.museum.no

Påmeldingsfrist: fredag 25. august

For detaljert program og mer informasjon om tid og sted se: