Hopp til hovedinnhold

Det nasjonale museumsmøtet 2017

Tema: Likeverd

Museumsmøtet 2017 arrangeres i samarbeid med Østfoldmuseene, og holdes på Quality hotell Fredrikstad. 

Det er et felles program og seksjonsdelte program.

Programmer, informasjon og relevante dokumenter ligger tilgjengelig på Museumsforbundets sider. 

Seksjon for samlingsforvaltnings time onsdag 29.mars kl. 12.30 – 14.30

Tema: "Like mye verdt?"- om verdivurdering og forsikringer av samlinger.

Ann Siri H. Garberg (leder): Velkommen

Kristin M. Gaukstad, Oslo museum: Verdisetting og verdivurdering av samlinger – med utgangspunkt i Oslo museum.

Hvordan forsikrer vi samlingene og hvilke garantier har vi for at de er riktig forsikret og «verdisatt»?

Oslo Museum gjennomgikk sine forsikringer høsten 2016 og nærleste vilkårene for forsikring av sine samlinger og oppdaget at de ikke var forsikret slik vi ønsket – og hadde trodd. Det ble derfor en større gjennomgang av hvordan vi kan forsikre samlingene våre best mulig utfra våre behov.

Anne Mette Gottschal, MiST/Ringve musikkmuseum: Alt kan forsikres?-  Erfaringer med forsikringsarbeid på Ringve Musikkmuseum

Mandag 3. august 2015 opplevde Ringve Musikkmuseum alle museers verste mareritt - det brøt ut brann i utstillingen. For konservatorene ble det arbeid med evakuering, restverdiredning og dokumentasjon. Forsikringssak ble opprettet på dagen og ble avsluttet mars 2016. Nå i 2017 fortsetter vi arbeidet med å verdisette hele samlingen. Men hvilken verdi er det forsikringen egentlig dekker?

Verdisetting og verdivurdering av samlinger

"Hvordan forsikrer vi samlingene og hvilke garantier har vi for at de er riktig forsikret og "verdi- satt"?"  

Alt kan forsikres? Erfaringer med forsikringsarbeid på Ringve Musikkmuseum.

PP-presentasjon holdt ved Det nasjonale museumsmøtet 2017 av Anne Mette Gottschal, Ringve musikkmuseum.