Tingenes tilstand

Seminar om vurdering, avhending og etikk

  • Bringeklut  fra Skånevik (Foto/Photo)
    Bringeklut fra Skånevik Haugalandmuseene

16.-17. oktober 2017 var det et todagers seminar i Haugesund om vurdering, prioritering og avhending i samlingsforvaltningen

Samlingene i norske museer er varierte og mangfoldige, og bidrar til mye kunnskap og glede, både for museumsansatte og publikum. Samtidig er overfylte magasiner og store restanser en del av hverdagen. Det er et økende behov for å få oversikt, ta riktige avgjørelser, og lage gode strategier i samlingsforvaltningen. Seminaret vil være en blanding av erfaringsutveksling fra vurderings- og avhendingsprosjekter og nytt om metoder som er publisert eller under utvikling.

To av seminarets hovedinnledere er Marije Verduijn, leder for samlingsforvaltning ved Centraal Museum i Nederland og Minna Sarantola-Weiss, fra Helsinki bymuseum, Finland. Marije Verduijn vil presentere museets arbeid med den nederlandske vurderingsmetoden og deres strategier i samlingsforvaltningen. Minna Sarantola-Weiss vil presenterer den finske publikasjonen om avhending av samlinger og snakke om hvordan avhending kan bidra til å øke kvaliteten på samlingen.

Flere norske museer er også invitert til å dele sine erfaringer med vurdering- og prioritering i samlingene. Seminaret avrundes med en sesjon om etikk, der hovedinnleder er Alistair Brown fra Museums Association, UK. Han deler sine erfaringer fra arbeidet med etiske retningslinjer for samlingsforvaltningen i Storbritannia.

Presentasjoner fra seminaret

Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelige.

Her finnes mer stoff om temaene for seminaret

Se også på disse sidene her på Samlingsnett.no