Hopp til hovedinnhold

Tingenes tilstand

Seminar om vurdering, avhending og etikk

  • Bringeklut fra Skånevik Haugalandmuseene

16.-17. oktober 2017 var det et todagers seminar i Haugesund om vurdering, prioritering og avhending i samlingsforvaltningen

Samlingene i norske museer er varierte og mangfoldige, og bidrar til mye kunnskap og glede, både for museumsansatte og publikum. Samtidig er overfylte magasiner og store restanser en del av hverdagen. Det er et økende behov for å få oversikt, ta riktige avgjørelser, og lage gode strategier i samlingsforvaltningen. Seminaret vil være en blanding av erfaringsutveksling fra vurderings- og avhendingsprosjekter og nytt om metoder som er publisert eller under utvikling.

To av seminarets hovedinnledere er Marije Verduijn, leder for samlingsforvaltning ved Centraal Museum i Nederland og Minna Sarantola-Weiss, fra Helsinki bymuseum, Finland. Marije Verduijn vil presentere museets arbeid med den nederlandske vurderingsmetoden og deres strategier i samlingsforvaltningen. Minna Sarantola-Weiss vil presenterer den finske publikasjonen om avhending av samlinger og snakke om hvordan avhending kan bidra til å øke kvaliteten på samlingen.

Flere norske museer er også invitert til å dele sine erfaringer med vurdering- og prioritering i samlingene. Seminaret avrundes med en sesjon om etikk, der hovedinnleder er Alistair Brown fra Museums Association, UK. Han deler sine erfaringer fra arbeidet med etiske retningslinjer for samlingsforvaltningen i Storbritannia.

Presentasjoner fra seminaret

Presentasjonene fra seminaret er nå tilgjengelige.

Alistair Brown The Good the Bad and the Ugly. Ethical Disposal in UK Museums

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Anne Bjørke Behov for eit etisk råd?

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017. "Fleire land har oppretta etiske råd innan museumssektoren og seksjon for samlingsforvaltning vil med dette fremje forslag om å gjere ei vurdering av om det er behov for dette i Noreg, og korleis dette eventuelt kan organiserast."  

Anne Bjørke Tidying up the Past Prioritising in museum collections

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Bård Bie Larsen eKultur, Primus, Spectrum, DigitaltMuseum og avhending

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Hilde Sørstrøm Materielle samlinger til overs

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Madli Hjermann Etikk i fotosamlinger

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Marije Verduijn

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017. Marije Verduijn, Head of Collection Management Centraal Museum, Utrecht  

Minna Sarantola- Weiss Deaccessioning and collections developement. Sharing experiences from Finland.

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Paal Mork Museumsetikk i Norge - Hvor står vi?

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Roy Høibo Prioriteringar i bygningssamlinga til Ryfylkemuseet - eit forsøk

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017.  

Vigdis Vingelgaard, 4,9 millioner bilder - Hva nå? Prioriteringer i fotosamlinger

Presentasjon ved Tingenes tilstand, seminar om vurdering, avhending og etikk, Haugalandmuseene, oktober 2017. Anno museum og Mjøsmuseets fellesprosjekt.  

Her finnes mer stoff om temaene for seminaret

Vurdering av samlinger

Veiledning. Vurdering av kunst -og kulturhistoriske samlinger.  

Vognprosjektet i Anno museum 2016

Presentasjon om Vognprosjektet 2016. Med Vognprosjektet i 2016 ønsket man å skape et grunnlag for å drøfte den kulturhistoriske verdien og foreslå bevaringstiltak på kort og lang sikt ved å få oversikt over vognene, framskaffe og oppdatere informasjon og dokumentasjon og foreta tilstandsvurderinger.  

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

Å rydde i fortida - for framtida

Denne rapporten gir eit innblikk i refleksjonar og erfaringar som er gjort i arbeidet med utarbeiding av dokumentet «Retningslinjer for prioritering, avhending og destruksjon av kulturhistoriske museumsgjenstandar » og utprøving av verktøy for å gjennomføre prioriteringsarbeid i kulturhistoriske samlingar.  

Eva Marie Sund: Museet og offentlighetens tillit

Masteroppgave i museologi 2016 - en undersøkelse av debatten om avhending av museumsgjenstander  

Prioritering i bygningssamlinger

Av Siv Leden / Kulturrådet. Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.  

Norsk Kulturråd: Retningslinjer for avhending

 

Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander

Av Professor dr. jurisThomas Eeg, Det juridiske fakultet. UiB.  

Significance 2.0

a guide to assessing the significance of collections  

Assessing Museum Collections. Collection Valuation in Six Steps

" The new-style valuation assumes that there is always a motive for a valuation, and that there are various possible perspectives from which to assess a collection. The method highlights new and current valuation criteria and describes how value scores should be underpinned by arguments."