Hopp til hovedinnhold

Helsefarlege stoff i museumssamlingar,
januar-2017

Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland markerte sitt 10 årsjubileum med å arrangere fagdager om farlige stoff i museumssamlingane 19. - 20.januar 2017 på Bryggens Museum i Bergen. Fagdagen ble arrangert i samarbeid med Seksjon for samlingsforvaltning, Norges Museumsforbund og Norges Konservatorforbund (NKF-N).

Utstoppa dyr, gamle tapeter, speil, gamle komfyrer, røntgenapparat og fiskegarn er objekter som finnes ved mange museum. Det har til nå vært lite bevissthet om at disse gjenstandene kan være en helserisiko for både publikum og tilsatte. De kan òg skade resten av samlinga. Objektene kan være sett inn med plantevernmidler og andre kjemiske stoff for å motvirke skadedyr. En gammel komfyr kan inneholde asbest, det kan være giftige pigment i eldre tapet, og speil  kan inneholde kvikksølv. Ofte er disse objektene en viktig del av museenes  samlinger, og de skal derfor tas vare på selv om det kan innebære en helserisiko.

 • 1/1
  Museumssenteret i Hordaland

Foredragene fra fagdagene finnes her:

Helene Tello: The history of pesticides

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Vigdis Vingelsgaard: Erfaringer fra Anno museum

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Helene Tello: Possibilities of safeguard, remediation and decontamination of objects in museum collections

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Terje Grøntoft: Undersøkelser av biocider i museer

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Friederike Kunze: Erfaringer fra Bevaringstenestene

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Marielle Bergh: HMS-arbeid og farlige stoffer i Universitetsmuseet i Bergens samlinger

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Kajsa Jagare: Helsefarlige metallgjenstander i samlingene

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Heidi Uleberg: Erfaringer fra Norsk Folkemuseum

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Hanne Skagmo: Erfaringer fra Norsk Teknisk Museum

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Marielle Bergh: Praktiske utfordringer ved flytting av museale samlinger og potensielt helsefarlig støv

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Anne Lisbeth Schmidt: Giftstoffer i Nationalmuseets samlinger

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Thomas Gütebier: Erfaringer fra den svenske Riksantikvarens ekspertgruppe

Foredrag på fagdager om helsefarlige stoffer i Bergen, januar 2017  

Litteraturlister

Litteraturliste vedr. mugg

 

Anbefalt litteratur fra NILU

 

 • 10.00 Registrering og lunsj

 • 11.00 Opning

 • 11.20 History of pesticides in museum collections and consequences for objects and materials

  Helene Tello, Dipl. Rest. (FH), Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum.

 • 12.00 Lunsj

 • 13.00 – 14.30

 • Erfaringar frå norske museum

  Vigdis Vingelsgaard, konservator NKF-N, Anno museum

 • Possibilities of safeguard, remediation and decontamination of objects in museum collections

  Helene Tello, Dipl. Rest. (FH), Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum

 • Undersøkelser av biocider i museer

  Terje Grøntoft, Dr Scient, Norsk Institutt for Luftforskning (NILU)

 • Spørsmål og samtale

  v/Vigdis Vingelsgaard

 • 14.30 Kaffepause

 • 15.00 – 16.30

 • Erfaringer frå Bevaringstenestene

  Friederike Kunze, konservator NKF-N, Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland

 • Muggsopp og mugg i bibliotek- og arkivsamlingar

  Victoria Juhlin, Bokkonservator NKF-N, NTNU Gunnerusbiblioteket

 • HMS-arbeid og farlige stoffer i Universitetsmuseet i Bergens samlinger

  Marielle Bergh, naturhistorisk konservator (avdelingsingeniør),HMS-kontakt ved Konserveringsseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen

 • Helsefarlege metallgjenstandar i samlingane

  Kajsa Jagare, konservator, Bevaringstenestene, Museumssenteret i Hordaland

 • 16.30 – 16.45 Spørsmål og samtale

 • 19.00 Fellesmiddag på Bryggen Tracteursted

 • 09.00 – 10.15

 • Er det så farleg?

  Erfaringar frå Norsk Teknisk Museum v/Hanne Skagmo og Marianne Sjølie og erfaringar frå Norsk Folkemuseum v/ Heidi Uleberg

 • Praktiske utfordringer ved flytting av museale samlinger og potensielt helsefarlig støv

  Marielle Bergh, naturhistorisk konservator (avdelingsingeniør), HMS-kontakt ved Konserveringsseksjonen, Universitetsmuseet i Bergen

 • 10.15 Kaffepause

 • 10.45 Giftstoffer i Nationalmuseets samlinger

  Ann Lisbeth Schmidt, konservator Nationalmuseet i København

 • 11.30 Erfarenheter från en i Sverige av Riksantikvarieämbetet bildat expertgrupp, för kunskapsspridning gällande ohälsosamma ämnen i samlingar samt för utveckling av strategier till en bra arbetsmiljö

  Thomas Gütebier, föremålskonservator och collections care manager, Medicinhistoriska museet i Göteborg

 • 12.30 Vegen vidare

  Ann Siri Hegseth Garberg, Seksjon for samlingsforvaltning, Norges museumsforbund

 • 13.00 Lunsj

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1