KulturIT brukermøte: ekulturseminar

Alle museumsoppgaver har en digital side – fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid.

"I samarbeid med Stiftelsen Norsk Folkemuseum inviterer vi i KulturIT til todagers seminar om museenes digitale fellesløsninger, eKultur. 

Vi gleder oss til å presentere det nye Primus Web og hvordan Primus støtter museumsarbeidet i tråd med Spectrum. 

Stiftelsen Norsk Folkemuseum, deler erfaringer fra arbeidet med digital tilstedeværelse og vi diskuterer eKultur som verktøy for å følge opp digital forvaltning, formidling og fornying på tvers av museumsorganisasjonene."Program og informasjon: