Kurs 2019

Her legges lenker til avholdte kurs, seminarer og konferanser for 2019

As_foto_2014_503.JPG. Foto/Photo

Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak

Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak

Foredragene fra seminaret finner du her

Oslo Museum  3. – 4. des. 2019
Illustrasjon fra Svenska Arkivförbundet. Foto/Photo

Konferanse: Makten över minnet

Konferanse: Makten över minnet

Svenska Arkivförbundet inviterer til konferanse om dokumentasjon. Konferansen omhandler rettferdighet, delaktighet, sårbarhet, maktesløshet og ikke minst- hvem har makten over minnet?

Uppsala, Sverige  26. – 27. nov. 2019
Illustrasjon: Industri og bedriftsarkiv i fokus. Foto/Photo

Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus

Industridokumentasjon og bedriftsarkiv i fokus

Hvem dokumenterer og bevarer, og hvordan blir det tilgjengeliggjort og formidlet?
I samarbeid med Arkivforbundet, de nasjonale museumsnettverkene for teknologi og industrihistorie, og for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie, inviterer SIKA (Seksjon for industri, kommunikasjon og anlegg i Norges museumsforbund) til seminar hvor dokumentasjon av industri- og kulturminner, og bevaring av bedriftsarkiv, er hovedtema.

Norsk Teknisk Museum  25. – 26. nov. 2019

Ekulturseminar 2019: eKultur som digitalt økosystem

Ekulturseminar 2019: eKultur som digitalt økosystem

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. KulturIT inviterer til eKulturseminar høsten 2019 på Vitenfabrikken på Sandnes. Årets tema er eKultur som digitalt økosystem. I år har man i tillegg valgt å legge til en ekstra dag hvor Digitalt håndbok for samlingsforvaltning blir tema. Denne dagen kan man velge å melde seg på i tillegg til det ordinære programmet.
Program og påmelding er nå klart!

Vitenfabrikken, Jærmuseene, Sandnes  23. – 25. okt. 2019

Workshop - boosta din digitala samling

Workshop - boosta din digitala samling

Vill ditt museum, arkiv eller bibliotek nå flere brukere? Er du nysgjerrig på hva Europeana er og hva det innebærer å dele sin samling med hjelp av dem? Digisam arrangerer den 16. oktober en workshop sammen med Europeana i Kungliga biblioteket, Stockholm.

16. okt. 2019 kl. 09.00 – 17.00

Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Samisk Museumslag (SML), Norges museumsforbund (NMF), Norsk ICOM og de samiske museene i Norge. Den finner sted på Gjestestuene på Norsk Folkemuseum 3.-4. oktober 2019. Konferansespråket er engelsk.

Norsk folkemuseum  3. – 4. okt. 2019
Fra skog til vegg Illustrasjon for Nettverkssamling tradisjonshåndverk 2019. Foto/Photo

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir vertskap for årets samling i nettverket den 19. - 20. september.
Hovedtema for samlingen blir tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger. Tematikken er valgt i lys av at Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket å gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av sine kulturhistoriske bygninger i løpet av 2019.
Påmeldingsfrist: 18. august 2019

Stiklestad  19. – 20. sep. 2019
Bruk av natur på museum. Foto/Photo

Seminar: Bruk av natur på museum

Seminar: Bruk av natur på museum

Seksjon for immateriell kulturarv inviterer til seminar 16.-17.september om bruk av natur og musea sitt arbeid med dette. Gudbrandsdalsmusea og Norsk fjellsenter er vertskap og årets seminar blir på fjellsenteret i Lom nasjonalparklandsby.

Fjellsenteret i Lom  16. – 17. sep. 2019
26230202_1450535835075116_23922463819633639_n.jpg. Foto/Photo

ICOM KYOTO 2019 Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition

ICOM KYOTO 2019 Museums as Cultural Hubs: The Future of Tradition

" A flood of discussions and exchange of ideas on museum-related issues will sweep the city during the week. From excursions to workshops give you opportunities to engage with other museum professionals and enthusiasts and to broaden your experience and understanding of the museum world."

Kyoto  1. – 7. sep. 2019

Getting Started with Digital Preservation - London 2019

Getting Started with Digital Preservation - London 2019

Er du interessert i digital bevaring? Ta en tur til London, lær mer og bli inspirert!
Workshopen kan være interessant for samlingsforvaltere, arkivarer, bibliotekarer, IT- ansvarlige, forskere og studenter.

London, Information Technologist's Hall  4. sep. 2019 kl. 10.00 – 16.00
Handverksdager på Røros. Leire - et byggemateriale med lange tradisjoner.. Foto/Photo

Handverksdager 2019

Handverksdager 2019

Handverkskursene går over fem dager og er retta mot handverkere, forvaltere, handverkslærere, huseiere og andre som ønsker mer kunnskap om tradisjonelle handverksteknikker.

Røros  21. – 25. aug. 2019
Møll. Foto/Photo

Fourth international conferance on Integrated Pest Management (IPM)

Fourth international conferance on Integrated Pest Management (IPM)

Riksantikvarieämbetet er vert for den fjerde internasjonale konferansen om skadedyrbekjempelse (IPM), i Stockholm 21.–23. mai 2019.
Konferansen ble streamet direkte.

Stockholm  21. – 23. mai 2019
Illustrasjon Det nasjonale museumsmøtet 2019. Foto/Photo

Framtidas museum Det nasjonale museumsmøtet 2019

Framtidas museum Det nasjonale museumsmøtet 2019

Globale endringsprosesser knyttet til klima, migrasjon og teknologi stiller dagens samfunn overfor krevende utfordringer. Museene er en viktig arena for tverrfaglige og kulturelle perspektiver i den offentlige diskusjon og meningsdanning om slike endringsprosesser. Sesjonene i Haugesund vil belyse og problematisere museenes rolle i møte med framtidige utfordringer.

Scandic Maritim Haugesund  2. – 4. april 2019
Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv. Foto/Photo

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv

Seminaret arrangeres 6. og 7. mars 2019 på Anno Glomdalsmuseet i Elverum i et samarbeid mellom Mjøsmuseet og Anno – Museene i Hedmark.
Presentasjonene fra seminaret blir nå lagt ut fortløpende her på Samlingsnett.no.

Anno Glomdalsmuseet, Elverum 6. – 7. mars 2019
Illustrasjon_Det_8_norske_arkivmte.jpg. Foto/Photo

Det 8. norske arkivmøte

Det 8. norske arkivmøte

Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge, både i arkivdanning og i ABM-sektoren.
Presentasjonene er nå tilgjengelige på Arkivmøtes hjemmeside. Følg lenkene.

Oslo kongressenter  8. – 9. april 2019