Hopp til hovedinnhold

Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak

Stikkord: deponering, fotojuss og GDPR

  • Ann Siri Hegseth Garberg

Da er seminaret fulltegnet! 

Lunsj-til-lunsj-seminar arrangert av Seksjon for samlingsforvaltning. Seminaret vil se på ulike juridiske utfordringer ved både nye og eldre inntak til museumssamlinger. Stikkord for de to dagene er deponering, fotojuss og GDPR.

Program 

Dag 1 – 3.desember
11.00 – 12.00: Lunsj

12.00-12.30: Per Olav Torgneskar, MIA : Personvern, opphavsrett og samfunnsansvar – inntak og publisering av foto 

12.30-13.00: Anja Langgåt, Norsk folkemuseum: Samlingsforvaltningsplan og avtaleverk

13.00-13.15: Pause

13.15-13.30: Monica Milch Gebhardt, Varanger museum: Eksempel på avtale om overdragelse av fotografier.

13.30 – 14.00: Agnete Eilertsen, MIST: Manual for rettighetsklarering og lisensiering av foto.

14.00-14.15: Pause

14.15-15.45: Hege Rød Segerblad, Norsk Folkemuseum : GDPR- praktisk betydning i samlingsforvaltningen ved Norsk Folkemuseum
 
Dag 2 – 4.desember
09.00-09.30: Olaug Andreassen, Nasjonalmuseet: Fra gamle deposita til langtidsutlån -med paralleller til inndeponering

09.30- 09.50: Åse Fredrikson, MIST: Deponert, lånt eller overlatt?

09.50 - 10.10: Lisa Elle, Museum Vest: Erfaringer med deponi i Museum Vest

10.10-10.30: Pause

10.30 -11.15: Advokat Sigrid Anderssen Cabot, Advokatfirmaet Responsa:

"Kva var meint?"Juridiske refleksjonar kring eit museums rettar og plikter etter gamle gåvebrev, deponeringsavtale og etc. 

11.15-11.30: Tid for spørsmål

11.30 -12.00: Janet Martin, Riksarkivet: GDPR – Europeisk veileder og betydning for museene.

12.00-13.00: Lunsj

  • 1/1
  • 1/1
    Del 2

Innleggene fra seminaret:

GDPR Privatarkiv

Janet Birkeland: Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak desember 2019, Oslo Bymuseum  

Per Olav Torgnesskar: Personvern, opphavsrett og samfunnsansvar - inntak og publisering av foto

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Anja H. Langgat: Erfaringer med ny samlingsforvaltningsplan

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Monica Milch Gebhardt: Eksempel på avtale fotografi

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Agnete Eilertsen: Presentasjon av manual for rettighetsklarering

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Hege Rød Segerblad: Arbeidet med GDPR på Norsk Folkemuseum

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Olaug Andreassen: Fra deponering til langtidslån

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Åse Fredrikson: Deponert, lånt eller etterlatt?

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Lisa Elle: Museum Vest eksempler deponi

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019  

Sigrid Anderssen Cabot: Kva var meint

Innlegg ved Erfaringsdelingsseminar - Juss og avtaleverk knyttet til inntak, Oslo Bymuseum desember 2019