Det 8. norske arkivmøte

Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge, både i arkivdanning og i ABM-sektoren.

Arkivmøte er et samarbeid mellom Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. 

  • Illustrasjon_Det_8_norske_arkivmte.jpg

Temaer

1. Brukere og publikum

2. Definisjonsmakt og medbestemmelse

3. Organisering av arkivfunksjon og -depot

4. Forskning – hvem, hva, hvor?

5. Arkivdanning når samfunnet digitaliseres

6. Høsting av data for arkivering

7. Fra kvalitetssikring til risikostyring

8. Privatarkiv – digitale utfordringer

9. Audiovisuelle arkiver

10. Åpent tema
Brenner du for noe viktig, en sak, et prosjekt, et arkiv, eller et formidlingsopplegg som du ikke synes faller inn i de øvrige temaene, men som du vil dele med arkivmøtet? Send inn forslag.

Programmet er ikke klart. Følg med på møtets nettside (lenken under) for oppdatert informasjon om program og påmelding, følg lenken: 

Der er det også mulig å ta et tilbakeblikk på tidligere arkivmøter.