Det 8. norske arkivmøte

Målgruppen er alle arkivansatte og arkivinteresserte i Norge, både i arkivdanning og i ABM-sektoren.

Arkivmøte er et samarbeid mellom Arkivverket, Norsk Arkivråd og Arkivforbundet. 

Programmet er klart, og det er fremdeles mulig å melde seg på! 

Følg lenken under for oppdatert informasjon om program og påmelding: 

Der er det også mulig å ta et tilbakeblikk på tidligere arkivmøter.

Hovedtema

1. Brukere og publikum 

2. Definisjonsmakt og medbestemmelse

3. Organisering av arkivfunksjon og -depot

4. Forskning – hvem, hva, hvor?

5. Arkivdanning når samfunnet digitaliseres

6. Høsting av data for arkivering

7. Fra kvalitetssikring til risikostyring

8. Privatarkiv – digitale utfordringer

9. Audiovisuelle arkiver

Åpent tema