Framtidas museum

Det nasjonale museumsmøtet 2019

Globale endringsprosesser knyttet til klima, migrasjon og teknologi stiller dagens samfunn overfor krevende utfordringer. Museene er en viktig arena for tverrfaglige og kulturelle perspektiver i den offentlige diskusjon og meningsdanning om slike endringsprosesser. Sesjonene i Haugesund vil belyse og problematisere museenes rolle i møte med framtidige utfordringer.

 • Illustrasjon Det nasjonale museumsmøtet 2019 (Foto/Photo)
  1/1
  Risøy bro i Haugesund Idarped via Pixabay

Sesjoner

Plenumssesjoner

 • Samling og samvittighet: bærekraftig samlingsutvikling i museene
 • Nav eller kompass: instrumentelle museer

Parallelle sesjoner

 • Menneske og natur / Tar mennesket rotta på naturen?
 • Mobilitet, migrasjon og nye lokale fortellinger
 •  Er museumsbyggene bærekraftige om 100 år (samarbeid med Kulturrådet)
 • Exit Big Stuff? – Store museumsgjenstander og framtida
 •  Å tenke to tanker samtidig: museumsforskning for dannelse og demokrati
 • Hvem og hva skal museene være for hvem?/ Deltakelse, medskaping og engasjement/ (i museene)/Hvem, hva – museum?