Framtidas museum

Det nasjonale museumsmøtet 2019

Globale endringsprosesser knyttet til klima, migrasjon og teknologi stiller dagens samfunn overfor krevende utfordringer. Museene er en viktig arena for tverrfaglige og kulturelle perspektiver i den offentlige diskusjon og meningsdanning om slike endringsprosesser. Sesjonene i Haugesund vil belyse og problematisere museenes rolle i møte med framtidige utfordringer.

 • Illustrasjon Det nasjonale museumsmøtet 2019
  1/1
  Risøy bro i Haugesund Idarped via Pixabay

Foreløpige titler for sesjonene er:

Plenumssesjoner

 • Samling og samvittighet: bærekraftig samlingsutvikling i museene
 • Nav eller kompass: instrumentelle museer

Parallelle sesjoner

 • Menneske og natur / Tar mennesket rotta på naturen?
 • Mobilitet, migrasjon og nye lokale fortellinger
 • Finnes det noen museumsbygg om 100 år? / Framtidas museumsbygninger
 • Store museumsgjenstander og framtida / Exit for store museumsgjenstander
 • Å tenke to tanker samtidig: framtidas museumsforskning
 • Hvem og hva skal museene være for hvem? / Deltakelse, medskaping og engasjement

Følg med for oppdatert program og påmelding: