Hopp til hovedinnhold

Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv - 2019

Seminaret arrangeres 6. og 7. mars 2019 på Anno Glomdalsmuseet i Elverum i et samarbeid mellom Mjøsmuseet og Anno – Museene i Hedmark.

  • Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv Anno museum 2019

Museenes samlinger skal sikres og bevares for ettertiden. Det er grunnleggende med en framtidsrettet og rasjonell bevaring i gode magasiner for å oppfylle dette.

Det er også viktig å sette fokus på magasinbygg både i et ressurs- og klimaperspektiv,  enten man skal i gang med store prosjekter eller man har mindre samlinger å forvalte. Så hva er gode magasiner? Og hvordan kan vi oppnå gode nok løsninger for bruken av dem?

Vi ønsker med dette seminaret å legge til rette for tverrfaglig erfaringsutveksling. Alle som arbeider med samlingsforvaltning og konservering, og alle som har ansvar for samlinger, ønskes velkommen.

Foredrag fra seminaret:

Collectiecentrum A shared storage facility in the heart of the Netherlands

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv. Presentasjon av Karen Keeman, Rijksmuseum, Nederland, 06.03.2019.  

Danske lav-energi magasiner og den nyeste udvikling

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv. Presentasjon av Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, 06.03.2019.  

Fellestjeneste & Fellesmagasin - Erfaringer og etterpåklokskap hva ser vi i bakspeilet etter 15 år?

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv. Foredrag ved Kristin Halaas 07.03.2019  

Planlegging av magasiner til nytte for brukerne: for formidling, forskning og publikum – med bevaring for øye.

Seminar: Magasinbygg i et ressurs- og klimaperspektiv. Foredrag av Barbara de Haan 07.03.2019.  

Seminarprogram

Onsdag 6. mars

11.30Omvisning i museet for de som kommer tidlig
12.30–13.15Lunsj
13.15Velkommen
13.30–14.15Barbara de Haan, prosjektleder Flytteprosjekt kunst, Munchmuseet 
Planlegging av magasiner til nytte for brukerne: for formidling, forskning og publikum – med bevaring for øye
14.15–15.00Jesper Stub Johnsen, Nationalmuseet København
Del I, Europeiske standarder for bevaring av kulturarven. Del II, Lavenergi magasinet for Nationalmuseet og Det Kgl. Bibliotek, Fredrikssund, Danmark.
15.00–15.15Kort pause
15.15–16.00Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle 
Danske lav-energi magasiner og den nyeste udvikling.
16.00–16.45Karen Keeman, Rijksmuseum, Nederland 
A new, shared storage facility for 4 museums and institutions in the Netherlands
16.45–17.15Randa Arntzen, fellesmagasin Trollull Østfoldmuseene
Betraktninger om å bygge nytt eller bygge om, og erfaringer så langt.
17.30Middag i Kafé Anno på Glomdalsmuseet.

Torsdag 7. mars

08.30–9.00Vigdis Vingelsgaard, Bevaringstjenesten, Anno – Museene i Hedmark 
Planene for Anno Dokumentasjonssenter med fellesmagasin.
09.15–10.00Jeremy Hutchings, Forsvarsmuseet 
Balansert risiko og kompromiss: mye ut av lite ved god forvaltning.
10.00–10.45Arne Julsrud Berg,  Mjøsmuseet 
Fra dyrt og dårlig til billig og bra – lagerbygg for museumsgjenstander.
10.45–11.00Kort pause
11.00–11.45Kristin Halaas, Samlingsforvaltningen Vestfoldmuseene 
Fellesmagasin, fellesfunksjoner og fellestjeneste gjennom 15 år. Erfaringer og etterpåklokskap – hva ser vi i bakspeilet?

11.45–12.15Oppsummering, er det behov for flere slike seminarer?
Ann Siri Hegseth Garberg, leder av seksjon for samlingsforvaltning, Norges museumsforbund.
12.15Lunsj, eller en «wrap» med på turen hjem

Påmeldingen åpner 10. januar 2019. 
Påmelding innen 15. februar. 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1