eKulturseminar 2019

Jærmuseet og KulturIT inviterer til eKulturseminar høsten 2019 på Sandnes.

Alle museumsoppgaver har en digital side - fra forskning til forvaltning og formidling, fra strategisk ledelse til konkret fagarbeid. Vårt mål er å bidra til en enklere arbeidshverdag i museet, med effektive systemer som støtter opp under arbeidet med å nå museets mål.

Følg med for informasjon om program og påmelding:

Mer informasjon kommer her så snart program er tilgjengelig! 

Om du sitter inne med tema som bør drøftes i oktober, ønsker KulturIT at du gir dem gjerne tilbakemelding på hva du ønsker vi skal sette som årets tema eller hva vi skal ta opp.