Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir vertskap for årets samling i nettverket den 19. - 20. september.
Hovedtema for samlingen blir tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger.

Påmeldingsfrist: 18. august 2019

Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket som har ansvar for kulturhistoriske bygninger om å gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av sine kulturhistoriske bygninger i løpet av 2019. I forbindelse med arbeidet med ny museumsmelding ser departementet at det er behov for en landsdekkende kartlegging basert på enhetlige standarder. Vi har valgt tilstandsvurdering som hovedtema for samlingen for blant annet å: Dele erfaringer i arbeidet så langt Diskutere verdien av kartleggingen i arbeidet med fremtidig prioriteringer og planlegging

https://www.byggogbevar.no/hva-skjer/2019/nettverkssamling-i-bygningsvern
  • Fra skog til vegg Illustrasjon for Nettverkssamling tradisjonshåndverk 2019 (Foto/Photo)
    1/1
    Nettverkssamling i bygningsvern 2019 på Stiklestad. Foto: "Fra skog til vegg", Bygg og bevar 2019 Bygg og bevar 2019

Nå åpent for påmelding:

Deltakeravgift kr 1950.-, inkluderer konferanse, kaffepauser, lunsj begge dager samt Vikinggilde i Stiklastadir på kvelden med mat,
drikke og formidling. (Deltakeravgift for ikkemedlemmer kr 2450,-)