Nyhetsbrev nr. 1 / 2017

Samlingsnett.no er et nasjonalt nettsted for samlingsforvaltning i museer, støttet av Norsk kulturråd og lansert 16. februar 2017. Det gleder oss at nettstedet får stadig nye brukere, og at responsen er positiv og konstruktiv.

Vi planlegger å sende ut nyhetsbrev 3- 4 ganger i året. Meld deg på, så er det såre enkelt å være orientert om nytt på nettstedet, nye publikasjoner og relevante foredrag, kommende aktuelle kurs- og seminarer både nasjonalt og internasjonalt.

Nyhetsbrevene arkiveres på Samlingsnett.no, så de vil være tilgjengelige også om du skulle bestemme deg for å avslutte abonnementet.

Presentasjoner og foredrag

Gikk du glipp av et innlegg, eller sto du fast i snøfokk på flyplassen? Fortvil ikke. Se om du kan finne engasjerende og relevante foredrag fra de siste månedene på Samlingsnett.no! Under finner du et utvalg - mer finnes ved å trykke på lenken.

Kommende seminar og kurs

CIDOC Summer School. Foto/Photo

CIDOC Summer School 2017

CIDOC Summer School 2017

CIDOC (ICOM International Committee for Documentation) arrangerer sommerkurs in Texas med tematikken Museumsdokumentasjon; Prinsipper og praksis (Museum Documentation, Principles and Practice).

18. – 21. juli 2017
Fiskegarn ved Krokelv sjøsamiske museum. Fremside til Vurdering av samlinger (2016).. Foto/Photo

Vurdering av samlinger

Vurdering av samlinger

Haugalandmuseene arrangerer i løpet av høsten 2017 kurs i vurdering av samlinger – i samarbeid med Perspektivet Museum, Gudbrandsdalsmusea og Drammen museum. Kursene går over to dager, med én innføringsdel og én praktisk del.

28. – 29. aug. 2017 Lom 25. – 26. okt. 2017 Tromsø 8. – 9. nov. 2017 Drammen
Åfjordsbåter, bygget på Båtskott Trebåtbyggeri på Kystens arv i 2002. Tre halvfjerminger og en liten færing.. Foto/Photo

Trebåtbyggeren

Trebåtbyggeren

Kursrekka er bygget opp rundt forskjellige tema og fordelt på 9 kurs, og holdes på tre forskjellige steder. Opplæringa skal bidra til å verne om det tradisjonelle håndverket og legge grunnlag for innsikt i og forståelse for det særegne ved materialbruken til trebåtbyggeren.

25. – 29. sep. 2017 Modul 1 arrangeres på Museet Kystens Arv. 20. – 24. nov. 2017 Modul 2 arrangeres ved Risør Trebåtbyggeri.
Bindingsverk.jpg. Foto/Photo

Håndverksdager på Røros 2017

Håndverksdager på Røros 2017

Handverkskursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men også for andre som arbeider med
bygningsvern og kulturminnevern, samt huseiere og andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker.

23. – 27. aug. 2017 Rørosmuseet Bygningsvernsenteret i Kurantgården
Sjølingstad Uldvarefabrik. Foto/Photo

Musea og det uhandgripelege – i møte med språk og industri

Musea og det uhandgripelege – i møte med språk og industri

Seminar om immateriell kulturarv 6.-7.nov.
Det foregår på Sjølingstad Uldvarefabrik i Mandal og arrangeres av Seksjon for immateriell kulturarv, NMF.

6. – 7. nov. 2017

Nettstedsnytt

  • Foto: Bygningvernsenteret, Rørosmuseet (MiST) (Foto/Photo)
    Foto: Bygningvernsenteret, Rørosmuseet (MiST)

Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av nettstedet. I det siste har vi blant annet oppdatert sidene om bygningsvern, immateriell kulturarv, gjenstandsfotografering og helsefarlige stoffer. En side som omhandler privatarkiv på museum kommer snart.  

Bruk gjerne fanen Tema a - å for å finne stoff som ikke nødvendigvis lett gjenfinnes i rullegardinmenyene.

Ett av grunnprinsippene for Samlingsnett.no er at det er et sted for deling av kunnskaper og erfaringer. Vi vil derfor gjerne benytte anledningen til å oppfordre til nettopp dette. Har du artikler, rapporter, filmer, kurs eller erfaringer andre kan dra nytte av? 

Ta kontakt med oss på samlingsnett@mist.no