Hopp til hovedinnhold

4, 9 millioner bilder. Hva nå?

Rapporten fra fotoprioriteringsprosjektet som Anno museum og Mjøsmuseet har samarbeidet om i perioden 2015- 2016 er nå klar for lesning.

"4,9 millioner bilder: Hva nå? har vært et tredelt prosjekt for Anno museum og Mjøsmuseet, hvor målet var å videreutvikle en metode for å gjøre prioriteringer i fotosamlingene, få en samlet oversikt over samlingene og gjøre prioriteringer i museenes fotosamlinger.

4,9 millioner bilder: Hva nå? har vært både et kartleggings- og et prioriteringsprosjekt. 

Anno museum og Mjøsmuseet har gjennom mer enn 100 års drift akkumulert store fotosamlinger. Siden 1970-tallet har disse vært spesielt viktige for museene, til utstillinger, for bildebyråvirksomhet, bokutgivelser både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, som dokumentasjon av egen virksomhet, kildemateriale for egen forskning og som søkbart innhold på DigitaltMuseum i senere år."

"(...) hvilken betydning har disse samlingene for våre museer? Hva har vi samlet inn og hva skal vi digitalisere og publisere? Fotosamlingene skal både bevares og formidles, og dette må gjøres ut ifra en begrunnet prioritering som er i samsvar med museenes strategi‐ og handlingsplaner."

Les rapporten i nettleser eller last den ned her:

4,9 millioner bilder. Hva nå?

Fotoprioriteringsprosjektet - Et samarbeidsprosjekt mellom Anno museum og Mjøsmuseet  

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1