Hopp til hovedinnhold

Insekter

Å få møll i tekstilmagasinet og sølvkre, eller i det siste skjeggkre, som går til angrep på papir, er lite hyggelig. Det er naturligvis viktig å ha gode rutiner for å overvåke magasinene. I tillegg kan noen enkle råd for å unngå insekter være til hjelp.

  • Bildet er hentet fra Wikipedia. CC BY-SA 3.0


For å unngå insekter på magasin bør man

  • Ikke bruke utesko i magasin. Blå-sokker eller innesko er enkle løsninger. 
  • Ikke ta med mat og drikke i magasinene. 
  • Etablere en sluse eller karantenerom før nye objekter legges på magasin. 
  • Vær oppmerksom på pappemballasje. Skjeggkre kan følge med i emballasje fra bl.a. IKEA (ref. Forbrukerinspektørene i lenke under)
  • For å holde øye med insekter i magasin kan man sette ut små klebrige feller som så sjekkes jevnlig av konservator (se mer om dette i Vårda väl - blad under)
Skadeinsekter i samlinger. Angrep og motangrep.

Oppsummering av fagdag i 2011. Inkluderer opplisting av foredragsholdere. Nevner insekter som borebille, sølvkre, klesmøll, støvlus og tyvbiller.  

Identifying and Mitigating Insect Infestations

Omhandler sølvkre, teppebille eller museumsbille og møll. Inneholder bilder av insektene, larvene og beskriver skadene de forårsaker.  

Håndtering av insekt i bibliotek

"Denne brosjyren handler om håndtering av insektsangrep generelt. I tillegg beskrives spesielt bekjempelse av det papirspisende skjeggkreet."  

Vårda väl - blad

Og her finnes mer informasjon fra den svenske Riksantikvarieämbetet.

Klisterfeller

Bruk av klisterfeller for å bekjempe skadedyr (Vårda väl)  

Bekjempelse av skadedyr ved frysing

Beskrivelse av framgangsmåte. (Vårda väl)  

Skjeggkre invaderer norske hjem

  • 1/1
    Forbrukerinspektørere, NRK-TV, mars 2018
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1