Insekter

Å få møll i tekstilmagasinet og sølvkre, eller i det siste skjeggkre, som går til angrep på papir, er lite hyggelig. Det er naturligvis viktig å ha gode rutiner for å overvåke magasinene. I tillegg kan noen enkle råd for å unngå insekter være til hjelp.

 • Møll (Foto/Photo)
  Bildet er hentet fra Wikipedia. CC BY-SA 3.0


For å unngå insekter på magasin bør man

 • Ikke bruke utesko i magasin. Blå-sokker eller innesko er enkle løsninger. 
 • Ikke ta med mat og drikke i magasinene. 
 • Etablere en sluse eller karantenerom før nye objekter legges på magasin. 
 • Vær oppmerksom på pappemballasje. Skjeggkre kan følge med i emballasje fra bl.a. IKEA (ref. Forbrukerinspektørene i lenke under)
 • For å holde øye med insekter i magasin kan man sette ut små klebrige feller som så sjekkes jevnlig av konservator (se mer om dette i Vårda väl - blad under)

Vårda väl - blad

Og her finnes mer informasjon fra den svenske Riksantikvarieämbetet.

Skjeggkre invaderer norske hjem

 • 1/1
  Forbrukerinspektørere, NRK-TV, mars 2018