Lys

Alt lys, og spesielt lysets UV-stråler, er svært nedbrytende for de aller fleste materialer.

Tiden objekter utsettes for lys må derfor begrenses, og typen lys de utsettes for må kontrolleres. Direkte sollys bør unngås fullstendig.

Ulike materialer tåler ulik grad belysning. Uorganiske materialer som stein, keramikk og fossiler tåler det meste, mens for eksempel tekstiler, fjær og fotografier tåler svært lite. 

En vurdering av museumsobjektenes lysfølsomhet utarbeides av konserveringsfaglig personale. Den vedlagte listen fra Slots- og Kulturstyrelsen, Danmark, gir en pekepinn for maks lux, maks UV, optimal temperatur og relativ fuktighet (RF) for ulike materialer.

Lysintensitet måles i lux.

UV-ståling måles i mikroWatt pr lumen.

Fra den danske Slots- og Kulturstyrelsen kan man hente denne skjematiske oversikten. Sist oppdatert 19.05.2017.