Hopp til hovedinnhold

Tekstiler på magasin

Tekstilsamlinger består ofte av en rekke ulike objekter sammensatt av ulike teknikker- og fibrer. Ulike materialer har ulik nedbrytningstid.

 For å oppnå god bevaring av tekstilene må klimaet stabiliseres og kontrolleres, med mål om at nedbrytningstiden til objektene forlenges betraktelig.  
TekstilLys, maks lux 50Maks UV 75Temperatur 15-20   Relativ luftfuktighet 35-50

Disse verdiene er hentet fra Slots-og kulturstyrelsen, Danmark


Man må finne en god balanse mellom relativ luftfuktighet og temperatur, og begrense tiden objektene er utsatt for lys. 

De fleste tekstiler oppbevares enten på rull (med syrefritt silkepapir og Tyvek) eller i syrefrie esker med lokk- støttet opp med syrefritt silkepapir. Det er viktig at tekstiler ikke ligger i brett. Merk emballasjen med informasjon om innholdet for å minske behovet for håndtering. 

Ved forvaltning av tekstilsamlinger er det viktig å dokumentere, med tekst og fotografi, tekstilens tilstand. Da har man god dokumentasjon på og oversikt over hva som er naturlige nedbrytningsprosser, og hva som er ytre påvirkninger som påfører skade. 

I de tilfeller en tekstilkonservator må foreta inngrep må endringer dokumenteres godt, slik at de kan skilles fra originalmaterialet.

  • 1/1
    Det er smart å merke esker utenpå med foto, gjerne også id-nummer. Ann Siri Hegseth Garberg

Om vedleggene:

Pakking og magasinering av tekstiler: 

Praktiske råd om bevaring, merking og håndtering fra Museum Textile Services, Choosing Storage Materials og Clothing and Textile Storage Guidelines, (USA), samt Heritage Collections Council, Caring for Cultural Material 2 Textiles, (Australia). 

Øvrig forvaltning av tekstiler: 

Museums and Galleries Commission (UK) Standards in the Museum Care of Costumes and Textile Collections tar for seg alle sider av forvaltningen av tekstiler.

Snakk med en tekstilkonservator for hjelp med dine samlinger eller ditt materiale for tilpassede tips!

Caring for Cultural Material 2 Textiles

reCollections Caring for Collections Across Australia. Dokumentet inneholder praktiske råd og tips for bevaring av ulike tekstiler, lær og tre, i magasin og i utstilling.  

Clothing and Textile Storage Guidelines

Fra Museum Textile Services. Omhandler bevaring i magasin av tekstiler og klær. Dokumentet er ikke datert.  

Standards in the Museum Care of Costume and Textile Collections

Dokumentet er hentet fra Collections Trust, UK. Skisserer forvaltning av tekstiler fra innsamling, dokumentasjon til tilgang og magasinering. "Museums and Galleries Commission (now The Museums, Libraries and Archives Council), represents the non-national museums and galleries in the UK."  

Choosing Storage Materials

Fra Museum Textile Services. Dokumentet beskriver trygge materialer og teknikker for pakking og emballering av tekstiler. Bokser, ruller, flat- og hengt oppbevaring.  

An Illustrated Guide to the Care of Costume and Textile Collections

Bok. En praktisk og illustrert guide for alle som jobber med kostymer og tekstilsamlinger i museum. Skrevet og utgitt av Scottish Museums Council og The Museums & Galleries Commission.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1