Hopp til hovedinnhold

Papir på magasin

Her finnes en del råd for hvordan papir og papirbaserte verk, bøker, kart, fotografi best kan bevares.

  • 1/1
    Foto: Bevaringstenestane i Hordaland Bevaringstenestane

"Caring for Cultural Material 1 Paper" omhandler papir og bevaring av papirbaserte verk, bøker, kart, fotografi, de ulike komponentene som til sammen er et maleri, og om bevaring av elektroniske media.

Caring for Cultural Material 1 Paper

reCollections Caring for Collections Across Australia. Dokumentet omhandler typiske skader på- og bevaring av papir, bøker , fotografier og malerier i magasin og utstilling.  

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1