Papir på magasin

Her finnes en del råd for hvordan papir og papirbaserte verk, bøker, kart, fotografi best kan bevares.

"Caring for Cultural Material 1 Paper" omhandler papir og bevaring av papirbaserte verk, bøker, kart, fotografi, de ulike komponentene som til sammen er et maleri, og om bevaring av elektroniske media.