Papir på magasin

Her finnes en del råd for hvordan papir og papirbaserte verk, bøker, kart, fotografi best kan bevares.

  • Ill. Papir på magasin (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: Bevaringstenestane i Hordaland Bevaringstenestane

"Caring for Cultural Material 1 Paper" omhandler papir og bevaring av papirbaserte verk, bøker, kart, fotografi, de ulike komponentene som til sammen er et maleri, og om bevaring av elektroniske media.