Kalender

Workshops, seminarer og konferanser og annet som kan være av interesse legges inn i kalenderen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å tilgjengeliggjøre tilknyttede presentasjoner i etterkant.

Kulturradets_logo.png. Foto/Photo

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy for samlingsforvaltning del 1

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy for samlingsforvaltning del 1

I dette webinaret går Norsk Kulturråd gjennom metode og verktøy for å gjøre en overordnet vurdering av rammene for museets samlingsforvaltning. Kartleggingsverktøyet gir en status med oppfølgingspunkter. Det kan brukes med jevne mellomrom for å følge opp og dokumentere forbedringer i museets rammebetingelser for forvaltning av samlingene.

Webinar  15. april 2021 kl. 10.00 – 11.00
ill._Naturhistoriske_seksjon.jpg. Foto/Photo

Webinar om bilder og fotografering av naturhistoriske objekter

Webinar om bilder og fotografering av naturhistoriske objekter

Seksjon for naturhistorie, NMF arrangerer gratis webinar. Se tentativt program ved å klikke her.

Webinar  21. april 2021 kl. 09.00 – 12.00
Kulturradets_logo.png. Foto/Photo

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy i samlingsforvaltningen, del 2

Museenes samlingsforvaltning - Nye verktøy i samlingsforvaltningen, del 2

Kulturrådet går gjennom metode og verktøy for å evaluere samlingsforvaltningsarbeidet i forhold til minstekravene i Spectrum-standarden. Evalueringen kan brukes på hele, eller deler av museets forvaltning – i form av et valgfritt utvalg av Spectrum-prosedyrene. Den gir status med oppfølgingspunkter, og kan brukes med jevne mellomrom for å følge opp og dokumentere utvikling av museets samlingsforvaltning.

Webinar  22. april 2021 kl. 10.00 – 11.30
NMF_logo_1.png. Foto/Photo

Det nasjonale museumsmøtet 2021 - blir hel-digitalt

Det nasjonale museumsmøtet 2021 - blir hel-digitalt

Norges museumsforbund skriver på sine nettsider at
Styret i Norges museumsforbund tok, i samråd med vertsmuseene Tana og Varanger Museumssiida og Varanger Museum, torsdag 18. mars den tunge beslutningen om at det ikke blir mulig å gjennomføre et delvis fysisk museumsmøte 27.–29. april. Sammen håper at vi kan få en ny anledning til å møtes i Kirkenes om ikke alt for lenge.
Følg med på nettsiden til NMF.

Digitalt  27. – 29. april 2021
NMF_logo_1.png. Foto/Photo

Det nasjonale museumsmøtet blir hel-digitalt

Det nasjonale museumsmøtet blir hel-digitalt

DET NASJONALE MUSEUMSMØTET 2020. Temaet for årets møtet er I grenseland. På grunn av coronaviruset har møtet blitt flyttet til 27. til 29. april 2021 i Kirkenes.
Møtet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges museumsforbund, Varanger Museum og Tana og Varanger Museumssiida.
PÅMELDINGSFRIST 14. MARS

Kirkenes  27. – 29. april 2021
Ill. Webinar om dokumentasjonsforvaltning. Foto/Photo

Dokumentasjonsforvaltning

Dokumentasjonsforvaltning

Arkivverket inviterer til webinarer om dokumentasjon av arkivansvar og hvordan planlegge langtidsbevaring av elektronisk arkivmateriale. Arkivverket jobber på nye måter og prøver ut webinarer som veiledningsform.

Webinar  28. april 2021 kl. 12.00 – 13.30
ill._KulturNav2.png. Foto/Photo

Brukermøte KulturNav 2021

Brukermøte KulturNav 2021

KulturIT inviterer til brukermøte i KulturNav. Programmet er todelt hvor det i første del vil bli gitt en introduksjon til KulturNav og informert litt om nyheter i løsningen. I del to vil en blant annet se på KulturNav i sammenheng med øvrige løsninger i eKultur.

Webinar  8. april 2021 kl. 10.00 – 13.30
ill._primus2.png. Foto/Photo

Brukermøte Primus 2021

Brukermøte Primus 2021

KulturIT inviterer til nettbasert brukermøte. Program og lenke til påmelding finner du ved å trykke deg videre.

Webinar  13. april 2021 kl. 10.00 – 14.30