Hopp til hovedinnhold

KKOA

KKOA er en forkortelse for Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. KKOA er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier og Oslo Brann- og redningsetat (OBRE).

  • Fra høstseminar 2019 med tema opplæring, trening og øvelse. KKOA

Formål

KKOA har som formål å forbedre beredskapen, samt å forebygge og håndtere krisehendelser i regionens museer, arkiv og andre visnings- og bevaringsinstitusjoner for kunst og kultur. KKOA skal bidra til å øke kompetansen innen beredskapsplanlegging og restverdiredning generelt, og legge til rette for at deltakende organisasjoner skal kunne bistå hverandre ved hendelser som for eksempel brann eller naturskader. Dette gjør vi blant annet gjennom utarbeidelse av ressurslister, rutiner og maler, samt årlige seminarer.

Etableringen av KKOA bygger blant annet på tilsvarende modell i Hordaland.

Rett informasjon, til rett folk, til rett tid kan bidra til at tapene reduseres

Brann og redningsetaten Oslo

AKTUELT

Takk til alle som deltok på KKOAs høstseminar 8. november 2023! 

Tusen takk til Teknisk Museum som generøst huset oss i flotte lokaler, og en spesiell takk til dere som bidro med innhold til programmet. Under finner du lenke til program og presentasjoner.

Nytt medlem av KKOA

Oslobygg KF har signert KKOAs samarbeidsavtale! Oslobygg er Oslo kommunes eiendomsforetak, og en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere. I porteføljen inngår flere kulturbygg, herunder Munchmuseet og Deichman bibliotek. Oslobygg stiller også med to representanter i KKOAs arbeidsgruppe. Varmt velkommen skal dere være!

Kontakt med KKOA: kkoa.rvr@gmail.com

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1