Hopp til hovedinnhold

KKOA

KKOA er en forkortelse for Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. KKOA er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier og Oslo Brann- og redningsetat (OBRE).

Formål

  • Fra høstseminar 2019 med tema opplæring, trening og øvelse. KKOA

KKOA har som formål å forbedre beredskapen, samt å forebygge og håndtere krisehendelser i regionens museer, arkiv og andre visnings- og bevaringsinstitusjoner for kunst og kultur. KKOA skal bidra til å øke kompetansen innen beredskapsplanlegging og restverdiredning generelt, og legge til rette for at deltakende organisasjoner skal kunne bistå hverandre ved hendelser som for eksempel brann eller naturskader. Dette gjør vi blant annet gjennom utarbeidelse av ressurslister, rutiner og maler, samt årlige seminarer.

Etableringen av KKOA bygger blant annet på tilsvarende modell i Hordaland.

Rett informasjon, til rett folk, til rett tid kan bidra til at tapene reduseres

Brann og redningsetaten Oslo

AKTUELT

Onsdag 8. november 2023, kl.8.30 -15.00 arrangeres KKOAs høstseminar 2023 på Norsk Teknisk Museum

Tema er kriser fjern og nær. Det vil også bli muligheter for å omgås og å oppleve de flotte utstillingene i en lengre pause og etter avsluttet program.

FOR HVEM? Høstseminaret er åpent for alle, både for medlemmer i KKOA og andre organisasjoner som forvalter materiell kulturarv. Seminaret retter seg mot ansatte innen samlingsforvaltning, sikkerhet og drift, herunder ledere og personer som kan ha en funksjon i virksomhetens forebyggende eller akutte beredskap.

PÅMELDING: Se invitasjon med påmeldingsinformasjon under.

PRIS: 550 kroner eksklusiv mva. I prisen inngår lunsj og bevertning, samt inngang til museets utstillinger.

SPØRSMÅL: Rettes til Susanna Björklöf, susanna.bjorklof@bre.oslo.kommune.no

Invitasjon til KKOAs høstseminar 2023

Tema er Kriser fjern og nær  

Nytt medlem av KKOA

Oslobygg KF har signert KKOAs samarbeidsavtale! Oslobygg er Oslo kommunes eiendomsforetak, og en av landets største byggherrer og eiendomsforvaltere. I porteføljen inngår flere kulturbygg, herunder Munchmuseet og Deichman bibliotek. Oslobygg stiller også med to representanter i KKOAs arbeidsgruppe. Varmt velkommen skal dere være!

Kontakt med KKOA: kkoa.rvr@gmail.com