KKOA

KKOA er en forkortelse for Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. KKOA er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier og Oslo Brann- og redningsetat (OBRE).

Formål

  • KKOA, bilde 1 (Foto/Photo)
    Fra høstseminar 2019 med tema opplæring, trening og øvelse. KKOA

KKOA har som formål å forbedre beredskapen, samt å forebygge og håndtere krisehendelser i regionens museer, arkiv og andre visnings- og bevaringsinstitusjoner for kunst og kultur. KKOA skal bidra til å øke kompetansen innen beredskapsplanlegging og restverdiredning generelt, og legge til rette for at deltakende organisasjoner skal kunne bistå hverandre ved hendelser som for eksempel brann eller naturskader. Dette gjør vi blant annet gjennom utarbeidelse av ressurslister, rutiner og maler, samt årlige seminarer.

Etableringen av KKOA bygger blant annet på tilsvarende modell i Hordaland.

Aktuelt

Stor takk til Nasjonalmuseet som var vertskap for 2022 års høstseminar, med tittelenØvelse gir mening!

Dette dro mange, og det ble faktisk satt deltagerrekord for et KKOA-seminar. Vi var omtrent 140 personer som fikk ta del av blant annet Nasjonalmuseets brannkonsept, store øvelser i Nasjonalmuseet og Nidarosdomen, skrivebordsøvelser, brann med utløst sprinkler på Deichman hovedbibliotek og brannvesenets perspektiv på hendelser i kulturhistoriske objekter. Mange benyttet også anledningen til å besøke de flotte utstillingene i Nasjonalmuseet. Takk også til alle som bidro med foredrag og til alle som deltok, sammen skaper vi en arena for beredskap rundt kulturarv.

De fleste presentasjonene fra høstseminaret finnes under Avholdte arrangementer.

Nytt E-læringskurs

E-læringskurs i KKOAs ressurslister og bruk av anmodningsskjema. Trykk på lenka til kurset og til selve Anmodningsskjemaet.

Kontakt med KKOA: kkoa.rvr@gmail.com