Hopp til hovedinnhold

KKOA

KKOA er en forkortelse for Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. KKOA er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier og Oslo Brann- og redningsetat (OBRE).

  • Fra høstseminar 2019 med tema opplæring, trening og øvelse. KKOA

Formål

KKOA har som formål å forbedre beredskapen, samt å forebygge og håndtere krisehendelser i regionens museer, arkiv og andre visnings- og bevaringsinstitusjoner for kunst og kultur. KKOA skal bidra til å øke kompetansen innen beredskapsplanlegging og restverdiredning generelt, og legge til rette for at deltakende organisasjoner skal kunne bistå hverandre ved hendelser som for eksempel brann eller naturskader. Dette gjør vi blant annet gjennom utarbeidelse av ressurslister, rutiner og maler, samt årlige seminarer.

Etableringen av KKOA bygger blant annet på tilsvarende modell i Hordaland.

Rett informasjon, til rett folk, til rett tid kan bidra til at tapene reduseres

Brann og redningsetaten Oslo

AKTUELT

KKOAs høstseminar 2024

Hold av datoen 6. november for KKOAs høstseminar i Domus Bibliotheca på Karl Johans  gate 47  i Oslo. Mer informasjon og invitasjon kommer over sommeren.

KKOAs sommerbrev

I KKOAs sommerbrev 2024 kan du lese om status i kriseressurssamarbeidet, og hva arbeidsgruppen har jobbet med det det siste året.

Tiltakskort for mottak og organisering av ressurser ved berging

Vi har utarbeidet et tiltakskort med tilhørende prinsippskisse for mottak og organisering av personell ved berging. Disse kan tilpasses den enkelte virksomhet, og du finner dem her.

Kontakt med KKOA: kkoa.rvr@gmail.com

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1