KKOA

KKOA er en forkortelse for Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. KKOA er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier og Oslo Brann- og redningsetat (OBRE).

Formål

  • KKOA, bilde 1 (Foto/Photo)
    Fra høstseminar 2019 med tema opplæring, trening og øvelse. KKOA

KKOA har som formål å forbedre beredskapen, samt å forebygge og håndtere krisehendelser i regionens museer, arkiv og andre visnings- og bevaringsinstitusjoner for kunst og kultur. KKOA skal bidra til å øke kompetansen innen beredskapsplanlegging og restverdiredning generelt, og legge til rette for at deltakende organisasjoner skal kunne bistå hverandre ved hendelser som for eksempel brann eller naturskader. Dette gjør vi blant annet gjennom utarbeidelse av ressurslister, rutiner og maler, samt årlige seminarer.

Etableringen av KKOA bygger blant annet på tilsvarende modell i Hordaland.

Aktuelt

HØSTSEMINAR ONSDAG 10. NOVEMBER 2021, kl. 9.30 - 11.30 

Tema:  Hjelpen kommer 

Også i år blir KKOAs høstseminar gjennomført i form av et kortere webinar. Webinaret retter seg mot ansatte i institusjoner som forvalter kunst og kulturminner, også de som ikke er med i KKOA. Program med påmeldingsskjema  finnes under. Frist 3.november.

To nye museer har skrevet under på samarbeidsavtalen hittil i år. Vi ønsker Museene i Akershus (MiA) og Norsk Teknisk Museum velkommen og ser frem til et godt samarbeid.

Kontakt med KKOA: kkoa.rvr@gmail.com