Hopp til hovedinnhold

KKOA

KKOA er en forkortelse for Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus. KKOA er etablert av og for institusjoner som forvalter materielle kulturverdier og Oslo Brann- og redningsetat (OBRE).

Formål

  • Fra høstseminar 2019 med tema opplæring, trening og øvelse. KKOA

KKOA har som formål å forbedre beredskapen, samt å forebygge og håndtere krisehendelser i regionens museer, arkiv og andre visnings- og bevaringsinstitusjoner for kunst og kultur. KKOA skal bidra til å øke kompetansen innen beredskapsplanlegging og restverdiredning generelt, og legge til rette for at deltakende organisasjoner skal kunne bistå hverandre ved hendelser som for eksempel brann eller naturskader. Dette gjør vi blant annet gjennom utarbeidelse av ressurslister, rutiner og maler, samt årlige seminarer.

Etableringen av KKOA bygger blant annet på tilsvarende modell i Hordaland.

Aktuelt

KKOA inviterer til vårwebinar 19.april kl. 9.00 - 10.15. Tema for webinaret er Beredskap for beskyttelse av kulturarv i konflikt. 

Les mer under, der dere finner fullstendig program og påmeldingslenke. Påmeldingsfristen er 14.april.

Nytt E-læringskurs

E-læringskurs i KKOAs ressurslister og bruk av anmodningsskjema. Trykk på lenka til kurset og til selve Anmodningsskjemaet.

Kontakt med KKOA: kkoa.rvr@gmail.com