Hopp til hovedinnhold

Organisering

KKOA driftes av en arbeidsgruppe med representanter fra medlemsinstitusjonene. Deltakelse bygger på frivillighet, engasjement og kapasitet. De som er med i arbeidsgruppen har meldt seg inn selv. Erfaringsmessig er det stort utbytte av å delta.

  • 1/1
    Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus (KKOA) KKOA

På sikt kan det oppstå et behov for formalisering av valg av representanter til arbeidsgruppen, men dit har vi ikke kommet ennå. Arbeidsgruppen møtes fire til seks ganger i året. I tillegg er det stor aktivitet i ulike temagrupper, som ofte er forsterket med utenforstående ressurspersoner. Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra i arbeidsgruppen, eller være ressurs til en spesifikk oppgave, om å melde interesse. Dette kan gjøres til 

Susanna Björklöf, susanna.bjorklof@bre.oslo.kommune.no.

Sommerbrev

Hvert år siden 2020 har arbeidsgruppen sendt ut et sommerbrev der vi forteller om virksomheten fra året som har gått. Her finner du sommerbrevene:

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1