Hopp til hovedinnhold

Dokumenter fra avholdte arrangementer

Her finner du mer informasjon og dokumenter fra avholdte arrangementer.

  • 1/1
    Mottakstelt for skadde gjenstander under øvelse 2019. KKOA

Siden 2016 er det blitt arrangert et årlig seminar om beredskap for kulturinstitusjoner. Dette er nå videreført i KKOAs regi. Vi tror og håper at mange sitter igjen med ny og fordypet kunnskap og nye bekjentskaper etter arrangementene.

Høstseminar

Det første seminaret, Alarmen går, ble arrangert i 2016 på Bymuseet, av Oslo museum og Oslo brann- og redningsetat. Året etter, 2017, var Norsk Folkemuseum vert for seminaret Krisehåndtering for museene i Oslo. I forbindelse med dette ble det invitert til et møte der det ble nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra flere ulike institusjoner, som påtok seg å utvikle kriseressurssamarbeidet. 

Arbeidsgruppen tok seg også av å arrangere seminaret i 2018, Krisehåndtering og proaktiv stabsmetodikk, som ble avholdt på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Høstseminaret 2019, Opplæring, trening og øvelse, ble gjennomført på Forsvarsmuseet. I 2020 ble det arrangert et enklere webinar istedenfor høstseminar. Det samme var tilfelle i november 2021 der webinarets tema var Hjelpen kommer.

  • 1/1
    Fra seminar om opplæring, trening og øvelse i 2019 KKOA

Vårmøter

KKOAs første vårmøte ble avholdt på Bymuseet i Oslo i 2019, mens vårmøte 2020 ikke ble gjennomført grunnet restriksjoner og andre forhold i forbindelse med koronapandemien.

I 2021 ble vårmøtet digitalt og avholdt på Teams. Mer enn 60 personer fra et brett spektrum av forvaltere av kulturminner i Oslo og Akershus deltok. Temaet var samordning av ressurser ved kriser, og hovedtaler var tidligere brannmann i Oslo brann- og redningsetat Jens Erik Lauritzen, nå fagsjef RVR i Finans Norge. Han delte erfaringer fra RVR-innsatsen som ble gjennomført i etterkant av leirskredet på Gjerdrum, den største noensinne i Norges historie.

I 2022 var det igjen mulig å samles fysisk. Møtet ble avholdt på Frammuseet i april.

Program og presentasjoner finner dere lenger ned på siden.

  • Opplæring av brannmannskap og test av verdibergingsplan i 2019. Foto OBRE

Øvelser

I 2019 ble det gjennomført opplæring og øvelse i verdiberging i regi av KKOA og Bymuseet i Oslo. Hovedfokus var testing og utvikling av verdibergingsplan, samt opplæring av brannmannskaper fra Oslo brann- og redningsetat i håndtering av kulturhistoriske gjenstander.

I 2021 hadde KKOA en skrivebordsøvelse på Teams, med test av ressurslisten og skjema for anmodning om bistand til restverdiredning. Øvingsdirektivet var utarbeidet av Kenneth Nielsen, sikkerhetsrådgiver på UiO. Syv personer deltok i selve spillet, og ytterligere 21 personer fra ulike museer var observatører. Arbeidsgruppen fikk mange punkter med seg til videre arbeid med ressursoversikt og beredskapsrutiner i museene.

Det er utarbeidet en veileder for denne typen skrivebordsøvelse som legges ut sammen med dokumenter fra arrangementer 2021.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1