Hopp til hovedinnhold

Arrangementer

I løpet av et år har KKOA ulike arrangementer for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Høstseminarer

KKOA arrangerer et årlig heldags høstseminar som er åpent for både medlemmer og ikke medlemmer. Seminarene er en fin anledning til å bli kjent med nettverket og hente faglig utbytte om beredskap, spisset mot forvaltere av kunst og kulturarv. Invitasjoner til høstseminarene vil bli delt i relevante fora og sendt ut på epost. Ønsker du informasjon om arrangementer og bli satt på e-postliste kan du sende en henvendelse til susanna.bjorklof@bre.oslo.kommune.no.

Mer om høstseminarer, invitasjoner og presentasjoner finner du her:

Øvelser

KKOA arrangerer og initierer øvelser for medlemsinstitusjonene. Øvelsene varierer og kan gjennomføres enten teoretisk som skrivebordsøvelse, eller praktisk. KKOA oppmuntrer medlemsinstitusjonene til å melde inn forslag til øvelser. Det kan dreie seg om å trene på noen enkelte momenter eller øve på et mer komplekst scenario.

Vårmøter

KKOA inviterer til årlige vårmøter for medlemsinstitusjonene. Møtene er samlingspunkt for å presentere og drøfte aktuelle temaer knyttet til samarbeidet. Vi legger opp til at vårmøtene avholdes ved en av medlemsinstitusjonene. Mer om vårmøtet, invitasjoner og presentasjoner finner du ved å trykke her:

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1