Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsavtale og medlemmer

Medlemskap i KKOA baseres på en gjensidig samarbeidsavtale om at deltakende institusjoner har en intensjon om å yte og ta imot bistand fra hverandre ved ulykker og andre uønskete hendelser.

 • 1/1
  Fra KKOA-seminar 2019. Foto: KKOA

Samarbeidsavtale

Medlemskap i KKOA baseres på en gjensidig samarbeidsavtale om at deltakende institusjoner har en intensjon om å yte og ta imot bistand fra hverandre ved ulykker og andre uønskete hendelser. Det kan handle om å bistå en skadelidende institusjon med utstyr benyttet til restverdiredning, eller med personell med kompetanse på for eksempel logistikk eller bevaring. Det er viktig å understreke at deltakelse i KKOA innebærer en tilrettelegging - ikke en forpliktelse eller garanti - for å gi eller få bistand ved en reell hendelse.  KKOA favner også et bredere beredskapsperspektiv enn bare håndtering av akutte situasjoner. Også små virksomheter, eller andre, som ikke har kapasitet til å bidra med ressurser ved kriser er velkommen til å delta i samarbeidet.

I forbindelse med avtalen har vi undersøkt om det foreligger noen hindringer for kommunale virksomheter i Oslo om å delta i kriseressurssamarbeidet med hensyn til ansattforsikringer. Generelt omfattes ansatte av yrkesskadeforsikring når de på oppdrag fra egen arbeidsgiver utfører arbeid i annen virksomhet. Det foreligger derved ingen hindringer for å delta i KKOA av den grunn. Vi anbefaler likevel at alle som deltar eller overveier å delta i KKOA, og som ikke er en del av Oslo kommune, avklarer forsikringsforhold med eget forsikringsselskap.

Samarbeidsavtalen finnes her

Samarbeidsavtale Kriseressurssamarbeid KKOA 23.06.2021

 

Medlemmer

Det er pr. mai 2022 , 25 institusjoner som har signert samarbeidsavtalen, noen av dem omfatter flere virksomheter:

 • Arkivverket
 • Astrup Fearnley Museet
 • Det internasjonale barnekunstmuseet
 • Forsvarets museer
 • Fram museum
 • Henie Onstad kunstsenter
 • HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Jødisk museum
 • Kirkelig fellesråd i Oslo
 • Kongehuset/Det kongelige hoff
 • Kon-Tiki Museet
 • Kulturhistorisk museum
 • Munchmuseet
 • Museene i Akershus (MiA)
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Naturhistorisk museum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Norsk speidermuseum
 • Norske Selskab
 • Oslo ladegård
 • Oslo museum
 • Oslo skolemuseum
 • Popsenteret
 • Rådhusets forvaltningstjeneste, Oslo kommune
 • Skimuseet
 • Stiftelsen Norsk folkemuseum
 • Universitetsbiblioteket i Oslo