Hopp til hovedinnhold

Samarbeidsavtale og medlemmer

Medlemskap i KKOA baseres på en gjensidig samarbeidsavtale om at deltakende institusjoner har en intensjon om å yte og ta imot bistand fra hverandre ved ulykker og andre uønskete hendelser.

 • 1/1
  Fra KKOA-seminar 2019. Foto: KKOA

Samarbeidsavtale

Medlemskap i KKOA baseres på en gjensidig samarbeidsavtale om at deltakende institusjoner har en intensjon om å yte og ta imot bistand fra hverandre ved ulykker og andre uønskete hendelser. Det kan handle om å bistå en skadelidende institusjon med utstyr benyttet til restverdiredning, eller med personell med kompetanse på for eksempel logistikk eller bevaring. Det er viktig å understreke at deltakelse i KKOA innebærer en tilrettelegging - ikke en forpliktelse eller garanti - for å gi eller få bistand ved en reell hendelse.  KKOA favner også et bredere beredskapsperspektiv enn bare håndtering av akutte situasjoner. Også små virksomheter, eller andre, som ikke har kapasitet til å bidra med ressurser ved kriser er velkommen til å delta i samarbeidet.

I forbindelse med avtalen har vi undersøkt om det foreligger noen hindringer for kommunale virksomheter i Oslo om å delta i kriseressurssamarbeidet med hensyn til ansattforsikringer. Generelt omfattes ansatte av yrkesskadeforsikring når de på oppdrag fra egen arbeidsgiver utfører arbeid i annen virksomhet. Det foreligger derved ingen hindringer for å delta i KKOA av den grunn. Vi anbefaler likevel at alle som deltar eller overveier å delta i KKOA, og som ikke er en del av Oslo kommune, avklarer forsikringsforhold med eget forsikringsselskap.

Samarbeidsavtalen finnes her

Samarbeidsavtale Kriseressurssamarbeid KKOA 23.06.2021

 

Medlemmer

Pr.september 2023 er det 28 institusjoner som har signert KKOAs samarbeidsavtale, noen av dem omfatter flere virksomheter:

 • Arkivverket
 • Astrup Fearnley Museet
 • Det internasjonale barnekunstmuseet
 • Forsvarets museer
 • Fram museum
 • Henie Onstad kunstsenter
 • HL-senteret - Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Jødisk museum
 • Kirkelig fellesråd i Oslo
 • Kongehuset/Det kongelige hoff
 • Kon-Tiki Museet
 • Kulturhistorisk museum
 • Munchmuseet
 • Museene i Akershus (MiA)
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Naturhistorisk museum
 • Norsk Teknisk Museum
 • Norsk speidermuseum
 • Norske Selskab
 • Oslobygg KF
 • Oslo ladegård
 • Oslo museum
 • Oslo skolemuseum
 • Popsenteret
 • Rådhusets forvaltningstjeneste, Oslo kommune
 • Skimuseet
 • Stiftelsen Norsk folkemuseum
 • Universitetsbiblioteket i Oslo
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1