Hopp til hovedinnhold

Ressursliste, rutiner, maler og skjemaer

KKOA arbeider med tilrettelegging for beredskapsplanlegging og håndtering av akutte hendelser.

Ressursliste

KKOA utvikler en ressursliste med oversikt over hvilke ressurser som medlemmene kan bistå hverandre med ved hendelser med kunst- og kulturhistoriske verdier. Ressurser er både utstyr og personell. Det kan være alt fra presenninger, vifter og bærehjelp til fryserom og spesialister på konservering av skadde materialer.

Medlemsorganisasjonene oppfordres til å fortsette arbeidet med ressurslistene sine. Vi er avhengige av at medlemmene i samarbeidet melder inn hvilke ressurser de har, samt sin organisasjons kontaktpunkt for anmodning om bistand. Medlemmer som ønsker å melde ressurser og kontaktpunkt bes om å bruke Skjema for innmelding og oppdatering av ressurser oversikt KKOA (se under) og sende det på e-post til Mónica Garrido, mongar@arkivverket.no og Kristin Ramsholt, kristin.ramsholt@arkivverket.no.

Opplysningene i ressurslisten oppdateres hver høst, og ny operativ versjon sendes til medlemmenes kontaktperson i januar hvert år.

Anmodning om bistand

Det er utarbeidet en rutine og et skjema som en institusjon, som er rammet av en uønsket hendelse, kan benytte ved anmodning om bistand fra andre medlemmer i KKOA. Det er vesentlig at den enkelte institusjon tilpasser rutinen til eget planverk. Rutinen vil bli operativ når en fullstendig ressursoversikt foreligger. Skjema for anmodning om bistand til restverdiredning.

Under finner du lenke til E-læringskurs om hvordan anmode om ressurser og bruke KKOAs ressursliste.

Veileder i bruk av KKOAs ressurslister

Denne veilederen er utformet som en sjekkliste, som guider øvingsplanlegger gjennom planarbeid og gjennomføring av øvelser i bruk av KKOAs ressurslister. Veilederen inneholder også nødvendige støttedokumenter som kan nyttes i både plan- og gjennomføringsfasen av øvelsen. Veilederen legger opp til enkle øvelser, men kan også benyttes som mal for litt større øvelser.

Øvingsveileder: Bruk av KKOAs ressurslister

 

Verdibergingsplan

Ved ulykker med brann og vann i museer, kirker, samlinger, arkiv og fredete bygg, er det stor risiko for at uerstattelige kulturverdier går tapt. En verdibergingsplan hjelper brannvesenet å avgjøre hva som skal reddes ved uønskede hendelser, og redusere tapene av kulturverdier. Rett informasjon, til rett folk, til rett tid kan bidra til at tapene reduseres. Det er derfor utviklet en mal og en veiledning for å lage en verdibergingsplan, som kan brukes av forvaltere av kunst og kulturminner.

  • 1/1
    Verdibergingsplan skrives ut i A3 og oppbevares i en perm hos hver institusjon. Foto KKOA

Selve malene er laget i PowerPoint og kan lastes ned fra Oslo kommunes nettsider: 

Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) har lansert en versjon av malen med eksempel som er spesielt tilpasset kirker. Denne finnes på nettsidene til KA, sammen med annen nyttig informasjon for dere som skal lage en verdibergingsplan for en kirke:

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1