Hopp til hovedinnhold

Katalogisering av foto

Det er viktig å benytte felles standarder for katalogisering av foto. Det er en forutsetning for god tilgjengelighet og er aktualisert gjennom digitale løsninger som Digitalt Museum og andre plattformer.

ABM-utvikling (2008) sier følgende i forordet til sin publikasjon:

Katalogisering av fotografi vil alltid innebære en viss grad av subjektiv tolkning. Visuell informasjon skal omsettes til ord. Elementer i motivet skal beskrives og kanskje gis en emnetilhørighet. Datering må ofte anslås. Men rommet for tolkning må minimeres. Dette er en av målsetningene med en katalogiseringsstandard

ABM-skrift #44 Standard for fotokatalogisering s.4
  • 1/1
    Motorsykler hos Trygve Johnsen, Trondheim i 1936 Sverresborg Trøndealg Folkemuseum/Schrøderarkivet

Standard for fotokatalogisering

ABM- skrift #44, Standard for fotokatalogisering, er utgitt av ABM- utvikling i 2008.

ABM- skrift #44 Standard for fotokatalogisering

ABM-skrift #44  

ABM-utvikling angir standarder for digital lagring av fotografi i publikasjonen Digitalisering av fotosamlinger, kapittel 3 Bildekvalitet og valg av standard

Minimumstandard (ABM-utvikling 2009:29):

  • Punktoppløsning: 3500 billedpunkter på den lengste siden
  • Bitdybde: 24 bit RGB for farge28, 16 bit for gråskala
  • Fargeprofil: Adobe RGB (1998)
  • Filformat TIFF (ukomprimert)

ABM- skrift # 55, Digitalisering av fotosamlinger, er utgitt av ABM- utvikling i 2009.

Digitalisering av fotosamlinger

ABM- skrift # 55  

Rettighetshåndtering

Ved katalogisering må man også sikre opplysninger som er nødvendige for riktig lisensiering, opphavsrettigheter og personvern. 

Introduksjon: The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes

Se Getty Institutes nettsider for publikasjoner om ulike fotografiske prosesser, identifisering av teknikk, og optimal bevaring av ulike typer fotografi. "The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes is intended for practicing photograph conservators, curators, art historians, archivists, library professionals, and anyone responsible for the care of photograph collections."

Introduction: The Atlas of Analytical Signatures of Photographic Processes

Introduksjon til gruppen publikasjoner som tar for seg ulike fotografiske prosesser og teknikker og hvordan man kan gjenkjenne disse. Publikasjonene gir historisk kontekst for- og er en praktisk veiledning i identifisering av fotografiske teknikker.  

Andre aktuelle sider på Samlingsnett

For å kunne tilgjengeliggjøre foto digitalt på www.digitaltmuseum.no, Flickr og andre plattformer, må analoge fotografier digitaliseres.

I følge museums-statistikken pr. 2019, finnes det omlag 35 millioner foto i norske museer.

Dette området omhandler langtidsbevaring av materiale som er født digitalt og fysisk materiale som digitaliseres for bevaring og for økt tilgang.

Har man rett til å gjøre som man vil med objektene man forvalter? I arbeidet med forvaltning av samlinger berører man etiske og juridiske spørsmål som opphavsrett, bruksrett, eiendomsrett og hensyn til personvern. Etiske hensyn (ICOMs museumsetiske regelverk) har vært sterkt vektlagt, ikke minst når det gjelder å ta objekter ut fra samlingene.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1