Hopp til hovedinnhold

Manual for rettighetsklarering og lisensiering av foto 2019

I punkt 1 i Kulturrådets policy for webpublisering står det at "arkiv, bibliotek og museer bør etterstrebe åpenhet og delingskultur, og bidra til ny bruk i nye sammenhenger av nye brukere. Dette bør praktiseres innenfor rammen av gjeldende lovverk, og med vekt på brukerinteresser."

  • Bryllupsbilde fra Røros 1914. Fotograf: Iver Olsen (CC PDM). Iver Olsen

En sentral grunnholdning i Kulturrådets policy er at bruk og spredning av fotografier i museenes samlinger i utgangspunktet er en god ting, og at misbruk sjelden forekommer. I tråd med dette er målet med denne manualen å bidra til en økt delingskultur. Regelverket kan imidlertid virke komplisert, med den konsekvens at fotografier ofte forblir utilgjengelige unødvendig lenge. Denne manualen destillerer regelverket ned til de viktigste punktene, slik at vurderingen mellom tilgjengeliggjøring på den ene siden og lovens begrensninger på den andre forhåpentligvis blir mer overkommelig – selv for dem som ikke er godt kjent med fotojuss fra før.

Denne manualen gir en kort innføring i de viktigste reglene man må forholde seg til når man skal publisere og lisensiere fotografier i Digitalt Museum eller andre steder på nett

Manual for rettighetsklarering og lisensiering av fotografier HR 2019

 

Flytskjema 1 Rettighetsklarering og lisensiering av fotografiske verk HR

 

Flytskjema 2 Rettighetsklarering og lisensiering av fotografiske bilder HR 2019

 

Flytskjema 3 Personvern alle fotografier

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1