Veiledere for registrering i Primus

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) fikk i 2018 utviklingsmidler fra Norsk Kulturråds digitaliseringsprogram. Prosjektet ønsker å forenkle, forbedre og øke den digitale tilgangen til museumssamlinger og bidra til en reduksjon av de store etterslepene når det gjelder digitalisering og digital tilgang til samlingene.

  • Veileder for registrering i Primus (Foto/Photo)
    1/1
    Veileder for registrering i Primus Erik Børseth 2015

De fleste museene i det nasjonale museumsnettverket benytter Primus som database for å registrere sine samlinger. Nye brukere, studenter, folk i arbeidstrening og frivillige som registrerer i Primus kan ha nytte av å ha veiledere som forklarer bakgrunn for de ulike feltene i basen. I tillegg til de to veilederne, er det også laget en manual i rettighetsklarering og lisensiering av foto innenfor prosjektets rammer. 

Veiledere

Det er derfor laget en forenklet veileder for registrering av gjenstander, kunst, design og arkitektur både i PrimusWin og PrimusWeb og det samme for registrering av fotografi. Takket være et annet Kulturrådsprosjekt, har MIST også fått anledning til å lage en veileder i fotografering av museumsobjekter.

KulturITs manualer for Primusregistrering

Manualene er lastet ned 25.5.2021.

Flere veiledninger

Se også KulturITs YouTube-kanal, der det ligger flere typer veiledninger for e-kulturproduktene.