Hopp til hovedinnhold

Veiledere for registrering i Primus

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) fikk i 2018 utviklingsmidler fra Norsk Kulturråds digitaliseringsprogram. Prosjektet ønsker å forenkle, forbedre og øke den digitale tilgangen til museumssamlinger og bidra til en reduksjon av de store etterslepene når det gjelder digitalisering og digital tilgang til samlingene.

  • 1/1
    Veileder for registrering i Primus Erik Børseth 2015

De fleste museene i det nasjonale museumsnettverket benytter Primus som database for å registrere sine samlinger. Nye brukere, studenter, folk i arbeidstrening og frivillige som registrerer i Primus kan ha nytte av å ha veiledere som forklarer bakgrunn for de ulike feltene i basen. I tillegg til de to veilederne, er det også laget en manual i rettighetsklarering og lisensiering av foto innenfor prosjektets rammer. 

Veiledere

Det er derfor laget en forenklet veileder for registrering av gjenstander, kunst, design og arkitektur både i PrimusWin og PrimusWeb og det samme for registrering av fotografi. Takket være et annet Kulturrådsprosjekt, har MIST også fått anledning til å lage en veileder i fotografering av museumsobjekter.

Veileder for registering i Primus - gjenstander, kunst, design og arkitektur, 2020

Veilederen har som formål å skape en forståelse for informasjonshåndtering i Primus, spesielt beregnet for nybegynnere.  

Veileder for registrering i Primus - fotografi, 2021

Veilederen har som formål å skape en forståelse for informasjonshåndtering i Primus for nybegynnere. Del 1 omhandler hvordan man starter en registrering av kulturhistoriske fotografier. Del 2 ser på felter som bør fylles ut – både fotomotiv og fotoeksemplar.  

Veileder i fotografering av museumsobjekter

Veilederens målgruppe er små og større museer, bygdemuseer og historielag, uten utdannete fotografer.  

KulturITs manualer for Primusregistrering

Manualene er lastet ned 25.5.2021.

Brukermanual for Konserveringsmodulen i Primus

 

Brukermanual for Primus FDV

 

Primus Win - generell veiledning

 

Flere veiledninger

Se også KulturITs YouTube-kanal, der det ligger flere typer veiledninger for e-kulturproduktene.