Veileder i registrering av gjenstander

Museene i Sør-Trøndelag (MiST) fikk i 2018 utviklingsmidler fra Norsk Kulturråds digitaliseringsprogram. Prosjektet ønsker å forenkle, forbedre og øke den digitale tilgangen til museumssamlinger og bidra til en reduksjon av de store etterslepene når det gjelder digitalisering og digital tilgang til samlingene.

  • Veileder for registrering i Primus (Foto/Photo)
    1/1
    Veileder for registrering i Primus Erik Børseth 2015

De fleste museene i det nasjonale museumsnettverket benytter Primus som database for å registrere sine samlinger. Nye brukere, studenter, folk i arbeidstrening og frivillige som registrerer i Primus kan ha nytte av å ha en veileder som forklarer bakgrunn for de ulike feltene i basen.

Veileder

Det er derfor laget en forenklet veileder for registrering av kulturhistoriske gjenstander, kunst, design og arkitektur både i Primus Win og Primus Web.