Bygningsvern på museum

Norske museer har ansvar for forvaltning av et stort antall antikvariske bygninger. Dette er et stort og omfattende arbeid. På denne siden vil vi legge ut stoff som berører dette brede feltet.

Spontak på Bergstadens Ziir

Bygningsvernsenteret /Rørosmuseet (MiST) har deltatt i arbeidet med restaurering av Røros kirke og på filmen forteller antikvar og håndverker Kolbjørn Vegar Os om dette omfattende arbeidet.

  • 1/1
    Film om restaureringsarbeidet

Prioriteringer

Norske museer forvalter omlag 5000 antikvariske bygninger og anlegg - en viktig del av museets samlinger. Kulturrådet gjennomføret i 2013-14 et prosjekt om bygningsvern på museer, som resulterte i heftet prioritering i bygnings-samlinger. I 2017 kom oppfølgeren, som er en håndbok om forvaltning av museumsbygninger.

Klimautfordringer

Klimaendringer byr på økende utfordringer for bygningsvernet. Det blir mildere vintre, mer nedbør og flom , og i tillegg blir det flere stormer. Publikasjonene og presentasjonen under tar opp dette temaet.

Kurs

Det arrangeres ofte kurs rundt om i landet med relevante tema vedrørende bygningsvern.

Handverksdager på Røros. Leire - et byggemateriale med lange tradisjoner.

Handverksdager 2019

Handverksdager 2019

Handverkskursene går over fem dager og er retta mot handverkere, forvaltere, handverkslærere, huseiere og andre som ønsker mer kunnskap om tradisjonelle handverksteknikker.

Røros 21. – 25. aug. 2019
Fra skog til vegg Illustrasjon for Nettverkssamling tradisjonshåndverk 2019

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Bygningsvern- Museumsnettverk for tradisjonshåndverk inviterer til samling

Stiklestad Nasjonale Kultursenter blir vertskap for årets samling i nettverket den 19. - 20. september.
Hovedtema for samlingen blir tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger. Tematikken er valgt i lys av at Kulturdepartementet har bedt alle museer i det nasjonale museumsnettverket å gjennomføre en kartlegging og tilstandsvurdering av sine kulturhistoriske bygninger i løpet av 2019.
Påmeldingsfrist: 18. august 2019

Stiklestad 19. – 20. sep. 2019

Presentasjoner og lesestoff

Nyttige lenker

Det finnes en rekke nettsteder, facebook-sider og instagramkontoer som handler om bygningsvern og godt håndverk. Under er et lite utvalg.

Hvis du er på Instagram, vær klar over at mange håndverkere og andre som er opptatt av godt håndverk og bygningsvern, publiserer foto og film på sine kontoer. Sjekk f.eks. hashtaggene: #bygningsvern, #bygningsverneren #handverkar, #tradisjonssnekkeren