Hopp til hovedinnhold

Bygningsvern på museum

Norske museer har ansvar for forvaltning av et stort antall antikvariske bygninger. Dette er et stort og omfattende arbeid. På denne siden vil vi legge ut stoff som berører dette brede feltet.

Prioriteringer

Norske museer forvalter omlag 5000 antikvariske bygninger og anlegg - en viktig del av museenes samlinger. Kulturrådet gjennomførte i 2013-14 et prosjekt om bygningsvern på museer, som resulterte i heftet Prioritering i bygningssamlinger. I 2017 kom oppfølgeren, som er en håndbok om forvaltning av museumsbygninger.
I 2020 ble rapporten fra Kulturrådets undersøkelse om bygningsvern ferdigstilt. Alle rapportene kan leses eller lastes ned her:

Museenes kulturhistoriske bygningssamlinger

Resultat fra kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger i norske museer. Norsk Kulturråd 2019.  

Kulturrådets veiledningsdokument 2019: Gradering av tilstand på en bygning

Tilrådning ved vurdering av overordnet tilstandsgrad på bygninger. Oppdrag til museene i det nasjonale museumsnettverket: Kartlegging og tilstandsvurdering av kulturhistoriske bygninger  

Prioritering i bygningssamlinger

Av Siv Leden / Kulturrådet. Bygningsforvaltning i museer. Metode for prioritering i bygningssamlinger.  

Forvaltning av museumsbygninger. Bygningsvern i museer.

Dette er en håndbok om hvordan museene best kan forvalte sine bygninger og er en oppfølger av prosjektet Prioritering i bygningssamlinger.  

Spontak på Bergstadens Ziir

Bygningsvernsenteret /Rørosmuseet (MiST) har deltatt i arbeidet med restaurering av Røros kirke og på filmen forteller antikvar og håndverker Kolbjørn Vegar Os om dette omfattende arbeidet.

  • 1/1

Et friluftsmuseum som lektionssal - hantverk på Jamtli

Interreg.prosjektet Traditionellt hantverk og hållbart byggande

  • 1/1

Gammebygging (1980)

Nordsamisk gamme, Karasjok.

  • 1/1

Spor av tradisjon

Hvordan var tømrerfaget før i tida? Bygningsvernsenteret i Buskerud har arbeidet sammen med TIDVIS og laget både en digital utstilling og en fysisk utstilling. Møt tømrere fra ulike tidsepoker og se verktøyet de brukte og hør om arbeidshverdagen deres.

  • 1/1

Klimautfordringer

Klimaendringer byr på økende utfordringer for bygningsvernet. Det blir mildere vintre, mer nedbør og flom , og i tillegg blir det flere stormer. Publikasjonene og presentasjonen under tar opp dette temaet.

Cultural Heritage in a Changing Climate

Innlegg fra Oslo Forums konferanse i 2021  

Klimaendringer og effekter på bygninger/kulturarv. Skaderisiko, sårbarhet og tilpasning.

Foredrag av Terje Grønbo fra Norsk institutt for luftforskning ved Håndverknettverkets seminar: Klimaendringer og kulturminner.  

Roy Høibo: Utfordringar, roller og metodar i bygningsvernet

Innlegg på konferansen Samlingsforvaltning mot 2020, Bodø september 2016  

Red list of endangered crafts

130 tradisjonshåndverk på rødliste i Storbritannia  

Bygningsvernundersøkinga Erfaringar frå Rogaland

Bygningsvernundersøkinga - Erfaringar frå Rogaland  

2009 NGU Kartlegging av miljøgifter i eksteriørmaling

Undersøkelse av innholdet av en rekke grunnstoffer på 290 husfasader i Midtbyen i Trondheim. Praktisk oppgave for 15 studenter som tok i faget Anvendt geokjemi på NTNU høst semesteret 2009. Arbeidet ble gjennomført med professor II Rolf Tore Ottesen som veileder. Denne rapporten presenterer resultatene av studentenes arbeid.  

Overflatebehandling. Trehusets fasader

Utgitt av Fortidsminneforeningen  

Kommersielt tilgjengelige linoljemalinger

Evaluering av nedbryting og holdbarhet på alle kommersielt tilgjengelige linoljemalinger, som var i det norske markedet i mai 2012. Jon Brænne, NIKU - oppdragsrapport  

Hvis du er på Instagram, vær klar over at mange håndverkere og andre som er opptatt av godt håndverk og bygningsvern, publiserer foto og film på sine kontoer. Sjekk f.eks. hashtaggene: #bygningsvern, #bygningsverneren #handverkar, #tradisjonssnekkeren

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1