Hopp til hovedinnhold

2020 Program og presentasjoner

Organisering av skadested. Invitasjon og program webinar 2020

 

Tron Gran Larsen: Status KKOA 2020

 

Emil Egeltoft: Erfarenheter från brannen i Notre-Dame

 

Tomm Berger: Innsatsleders kommandoplass - ILKO

 

Knut Halvorsen: Organisering og samvirke på skadestedet

 

Her kan du se opptak fra webinaret og under filmen ligger presentasjonene:

0:00:00 – 0:09:03 Informasjon fra KKOA Trond Gran Larsen, brannvernrådgiver, Universitetet i Oslo, og medlem i KKOAs arbeidsgruppe

0:09:03 – 0:44:40 Erfaringer fra brannen i Notre Dame i Paris Emil Egeltoft, branningeniør, Brandskyddslaget

0:45:13 – 1:00:00 Innsatsleders kommandoplass – ILKO, Tomm Berger, innsatsleder, Oslo politidistrikt

1:00:00 – 1:15:39 Organisering og samvirke på skadested, Knut Halvorsen, brigadesjef, Oslo brann- og redningsetat

1:15:39 – 1:31:03 Spørsmål og oppsummering

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1