Hopp til hovedinnhold

FORK

FORK består av representanter fra Riksantikvaren, Kulturrådet, Kunst i offentlig rom (KORO), Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Nordisk Konservator Forbund – Norge (NKF-N), Riksarkivet og RVR (Finans Norge). FORK skal bidra til bevaring av nasjonale, regionale og lokale kunst- og kulturhistoriske verdier ved krisehendelser.

Fredrik Qvale: FORK: hvem, hva, horfor, hvordan

 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1