Hopp til hovedinnhold

Digitalisering av fotografier

For å kunne tilgjengeliggjøre foto digitalt på www.digitaltmuseum.no, Flickr og andre plattformer, må analoge fotografier digitaliseres.

  • 1/1
    Torvet med juletre. Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Det blir stadig viktigere å sikre god kvalitet på de digitaliserte bildene. Ved å ta digitale kopier med høy oppløsning og av god dokumentarisk kvalitet sikrer man mulighet for langtidsbevaring av - og tilgang til - fotografiet. Dette bidrar i tillegg til at originalen beskyttes. Det er arbeidssparende ved at en kan gjøre arbeidet en gang og dermed ha tilgang til store digitale filer med trykkekvalitet for bruk i publikasjoner og som forstørrelser. 

Hvordan digitalisere?

Det er utviklet en rekke standarder, gode råd og anbefalinger om hvordan en best bør digitalisere negativer, positiver, glassplater osv. Hvilken type informasjon bør en sørge for blir med? Hvilken type informasjon kan gå tapt dersom en beskjærer "feil"? Hvilken type informasjon ligger i bildekanten? Her har vi samlet noe informasjon som kan gi svar på disse spørsmålene.

Federal Agencies Digital Guidelines (2016)

Tekniske retningslinjer for digitalisering  

Gjenfinnbarhet og bevaring

Det er viktig å huske at den digitale kopien krever en bevaringsplan på lik linje med annet digitalt materiale. For å sikre at den digitale kopien er gjenfinnbar er det grunnleggende at de individuelle kopiene blir lagret med ID-nummer. Klikk deg inn på siden Digital bevaring for å lese mer om langtidsbevaring av digitalt materiale. 

Les mer

Kulturarven til alle Digitalisering i ABM-sektoren

ABM- skrift # 32  

ABM- skrift #44 Standard for fotokatalogisering

ABM-skrift #44  

Retningslinjer for forvaltning av fotosamlinger 2.utg.

Museene i Rogaland, fotoarkivar Madli Hjermann  

Digitalisering av fotosamlinger

ABM- skrift # 55  

Veileder for registrering i Primus - fotografi, 2021

Veilederen har som formål å skape en forståelse for informasjonshåndtering i Primus for nybegynnere. Del 1 omhandler hvordan man starter en registrering av kulturhistoriske fotografier. Del 2 ser på felter som bør fylles ut – både fotomotiv og fotoeksemplar.  

Fotoalbum. Digital praksis og prøvelse.

I en artikkel av konservator Nina Bratland, Norsk Teknisk Museum drøftes spørsmål om fotoalbumets pass i historien om digitalisering ved museene.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1