Hopp til hovedinnhold

Audiovisuelt materiale i museum

I museene finnes lyd, film og videomateriale, både i analog form og mer og mer digitalt født materiale. I 2019 ble det gjort en omfattende kartlegging av audiovisuelt materiale. Rapporten kan blant annet leses her.

Kartlegging av audiovisuelt materiale i ABM-institusjoner av Nasjonalbiblioteket 2019

Oppdraget var følgende: “Kulturdepartementet gir med dette Nasjonalbiblioteket i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av verneverdig film og lydfestinger i arkiver og museer. Vi ber Nasjonalbiblioteket ta utgangspunkt i arkivstatistikken og annen foreliggende ABM-statistikk for pågående og tidligere kartlegginger av analoge og digitaliserte samlinger av film og lydfestinger. På dette grunnlag ber vi Nasjonalbiblioteket kartlegge samlingenes tilstand, herunder typer av lagringsmedier og formater. Kartleggingen skal også omfatte ABM-institusjonenes foreliggende planer for digitalisering av film og lydfestinger. I den grad institusjonene i sine nettverk også har oversikt over samlinger i privat eie (først og fremst institusjons-, organisasjons- og bedriftsarkiv) med tilsvarende innhold, bør disse inkluderes i kartleggingen. Videre gir Kulturdepartementet i oppdrag å utforme utkast til en nasjonal plan for digitalisering av ABM-institusjoners samlinger av film og lydfestinger. Planen skal utformes på bakgrunn av det faktagrunnlaget som er lagt i kartleggingsfasen.”

Les rapporten fra oppdraget Kartlegging av audiovisuelt materiale i ABM- institusjoner 2019:

Norsk lydarkivkonferanse

Den neste Norsk lydarkivkonferanse holdes 12.-13.oktober 2020 på Deichman i Bjørvika. Innleggene fra Norsk lydarkivkonferanse 2018 er tilgjengelig under.

International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA)

Den internasjonale organisasjonen for bevaring av lyd- og audiovisuelle materialer, IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives), skulle i år avholdt sin årlige konferanse i Dublin 26.-29.oktober, men grunnet covid-19, blir dette en virtuell konferanse i samarbeid med FIAT/IFTA (The International Federation of Television Archives). 

IASAs hjemmesider

Her finnes mye nyttig stoff: informasjon fra tidligere konferanser, blogger, publikasjoner o.a.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1