Norsk Lydarkivkonferanse 2018

Lydarkiv fra A til Å

Norsk Lydarkivkonferanse er et forum og møtested for folk som er opptatt av, og arbeider med lydopptak i alle former og formater. Konferansen retter seg både mot arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, private samlere, forskermiljø og musikkbransjen.
Foredragene fra konferansen er nå tilgjengelig.

 • Musiker Skjalg Raaen (Foto/Photo)
  1/1
  Musiker Skjalg Raaen Rikke Lango/Rockheim

Årets lydarkivkonferanse har fått tittelen Lydarkiv fra A til Å. Gjennom programmet følger vi arbeid med lydarkiv fra innsamling til forvaltning og formidling. Vi vil også rette blikket mot fremtiden og se på hvilke muligheter som ligger i ny teknologi for arkivene. 

Det settes av tid til arkivrunden med korte orienteringer og presentasjoner fra lydfeltet. Ønsker du å orientere fra ditt arkiv? Meld inn til ingrid.haugen@nb.no innen 1. oktober. 5 minutter per arkiv.

Program

09:00-10:00: Registrering og kaffe

10:00-10:15: Velkommen

10:15-12:30: Arkivrunden og orienteringer fra feltet

Kaffe

 • Arkivrunden fortsetter. 
 • Skeivt arkivs livsminneprosjekt. Orientering om innsamling og bruken av lyd- og videointervjuene.
  Med: Jo Hjelle (Skeivt arkiv/UBB)
 • Samisk arkivs arbeid med lydarkiver. Spesielt om satsing på formidling fra og av sørsamiske opptak i arkivet, etter Nordisk samisk institutt.
  Med: Grete Gunn Bergstrøm (Sàmi arkiiva – Arkivverket)

Presentasjonene fra konferansen finnes her: