Norsk Lydarkivkonferanse 2018

Lydarkiv fra A til Å

Norsk Lydarkivkonferanse er et forum og møtested for folk som er opptatt av, og arbeider med lydopptak i alle former og formater. Konferansen retter seg både mot arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, private samlere, forskermiljø og musikkbransjen.

  • Musiker Skjalg Raaen
    1/1
    Musiker Skjalg Raaen Rikke Lango/Rockheim

Årets lydarkivkonferanse har fått tittelen Lydarkiv fra A til Å. Gjennom programmet følger vi arbeid med lydarkiv fra innsamling til forvaltning og formidling. Vi vil også rette blikket mot fremtiden og se på hvilke muligheter som ligger i ny teknologi for arkivene. 

Det settes av tid til arkivrunden med korte orienteringer og presentasjoner fra lydfeltet. Ønsker du å orientere fra ditt arkiv? Meld inn til ingrid.haugen@nb.no innen 1. oktober. 5 minutter per arkiv.

Presentasjonene fra konferansen finnes her: