Seminar om tekniske og industrielle kulturmiljøer

Riksantikvaren har gleden av å invitere til «TIK-seminar» i Oslo, 26.-27.oktober 2021. Temaet for seminaret er “Handverkskompetanse og kompetansemiljøer for tekniske og industrielle kulturmiljøer”.

  • Haldenkanalen, Brekke sluser (Foto/Photo)
    1/1
    Haldenkanalen, Brekke sluser Anke Loska, Riksantikvaren

I Stortingsmelding nr. 16 (2019 – 2020) «Nye mål i miljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold»  blir de 15 anleggene i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner trukket frem som besittere av viktig handverkskompetanse som må sikres og deles. Gjennom erfaringsutveksling fra etablerte kompetansemiljøer ønsker vi å se nærmere på hvordan kompetansen ved de 15 anleggene kan bli sikret og delt med andre relevante kompetansemiljøer og bidra i den regionale forvaltningen av tekniske og industrielle kulturmiljøer. Vi ønsker også å bidra til kompetansehevning blant håndverkere gjennom et eget program på dag 2.

Til seminaret inviteres alle anleggene i bevaringsprogrammet, fylkeskommunene, øvrige samarbeidspartnere og interessenter. Hensikten med seminaret er å styrke kompetansen innenfor fagfeltet tekniske og industrielle kulturminner.

Nærmere informasjon og foreløpig program følger før sommeren.

Vi håper så mange som mulig har anledning til å delta!