Hopp til hovedinnhold

Samlingsforvaltningsplaner

Her har vi samlet et knippe samlingsforvaltningsplaner fra norske museer fra de seinere årene. Noen er rene dokumentasjons- og innsamlingsplaner, mens andre bruker benevnelsen samlingsplan.

Samlingsforvaltningsplan Stiftelsen Norsk Folkemuseum 2022-2026

 

Museum Vest Plan for samlingsforvaltning 2022-2025

 

Samlingsforvaltningsplan Stiftelsen Lillehammer Museum 2020-2025

 

Samlingsforvaltningsplan Musea i Sogn og Fjordane 2021-2024

 

Museum Nords samlingsforvaltningsplan 2018 - 2022

 

Samlingsforvaltningsplan MUST 2016 - 2021

 

Innsamlingsplan for MiA- Museene i Akershus 2017-2021

"MiA har formulert en ny innsamlingspolitikk og utviklet ny strategi for innsamling relatert til gamle samlinger og oppbyggingen av nye samlinger."  

Samlingsplan Oslo Museum 2017 - 2020

 

Samlingsforvaltningsplan Nordlandsmuseet 2020

 

Norsk industriarbeidermuseum - Plan for samlingsforvaltning 2019

 

Samlingsforvaltningsplan Mjøsmuseet 2016 - 2018

 

Plan for samlingsforvaltning MIST 2012

Museene i Sør-Trøndelags plan for samlingsforvaltning, ferdigstilt i 2012.  

Samlingsforvaltningsplan for Haugalandsmuseene 2011-2020

 

Samlingsforvaltningsplan for Aust-Agder Museum og arkiv IKS

 

Samlingsforvaltningsplan Alta Museum 2016 - 2020

 

Bevaringsplan for Jærmuseet 2017-2020

 

Eldre planer

Plan for samlingsforvaltning Museum Vest 2018 - 2020

 

Samlingsforvaltningsplan Stiftelsen Norsk Folkemuseum 2017-2020

 

Regionale planer

Noen har laget planer som gjelder et helt fylke eller region.

Felles løft for Finnmarkshistorien 2014 -2018

Forskningsbasert innsamling og formidling ved museene i Finnmark 2014-2018  

Samlingsplan for musea i Hordaland 2015-2020

 

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan for Museene i Rogaland 2017-2021

Felles dokumentasjon- og innsamlingsplan 2017-2021 for museene i Rogaland.  

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1