Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning omfatter i henhold til Spectrum, de fire søylene Samlingsutvikling, Dokumentasjon, Tilgjengeliggjøring (tilgang) og Bevaring. Dette nettstedet har brukt denne inndelingen som disposisjon og rammeverk.

Hva er samlingsforvaltning?

MUST (Museum Stavanger) har laget en utstilling om samlingsforvaltning, som enkelt forklarer alle prosesser som inngår i dette grunnleggende museumsarbeidet.

Beste praksis

Her presenteres retningslinjer, rutiner og skjema fra norske museer. Vi håper mange vil dele informasjon.

Håndbok for samlingsforvaltning (2019)

Standarder, ressurser og dokumentasjon for museer. Forfattere: Barbara de Haan Direktør, Collection Care & Management og Vigdis Vingelsgaard, Leder bevaringstjenesten, Anno - museene i Hedmark