Hopp til hovedinnhold

Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning omfatter i henhold til Spectrum, de fire søylene Samlingsutvikling, Dokumentasjon, Tilgjengeliggjøring (tilgang) og Bevaring. Dette nettstedet har brukt denne inndelingen som disposisjon og rammeverk.

Hva er samlingsforvaltning?

MUST (Museum Stavanger) har laget en utstilling om samlingsforvaltning, som enkelt forklarer alle prosesser som inngår i dette grunnleggende museumsarbeidet.

Utstilling om samlingsforvaltning

 

Håndbok for samlingsforvaltning (2019)

Standarder, ressurser og dokumentasjon for museer. Forfattere: Barbara de Haan
Direktør, Collection Care & Management og Vigdis Vingelsgaard, Leder bevaringstjenesten, Anno - museene i Hedmark

Slots- og kulturstyrelsens anbefalinger

Den danske Slots- og kulturstyrelsen har laget en rekke anbefalinger for forebyggende bevaringsarbeid/preventiv konservering.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1