Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltning omfatter i henhold til Spectrum, de fire søylene Samlingsutvikling, Dokumentasjon, Tilgjengeliggjøring (tilgang) og Bevaring. Dette nettstedet har brukt denne inndelingen som disposisjon og rammeverk.

Hva er samlingsforvaltning?

MUST (Museum Stavanger) har laget en utstilling om samlingsforvaltning, som enkelt forklarer alle prosesser som inngår i dette grunnleggende museumsarbeidet.