Samlingsforum 2019

Aktiva samlingar – berättelser, betydelser och bruk

Samlingsforum er et årlig møtested for alle som jobber med samlingsforvaltning, i regi av Riksantikvarieämbetet i Sverige.

Hur kan museisamlingar bli synligare, mer tillgängliga och framför allt mer användbara och använda i olika sammanhang? Hur kan samlingarnas berättelser än tydligare få träda fram? Hur kan samlingarna inspirera till vidare reflektion, förståelse, nya perspektiv och fungera som utgångspunkt för nyskapande? Och vilken betydelse har de fysiska samlingarna i den digitala tidsåldern?

https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/samlingsforum/samlingsforum-2019/
  • Samlingsforum 2019
    Samlingsforum 2019 Johan Persson

Programmet for Samlingsforum 2019 er ikke klart. Følg lenken, og følg med!

Følg lenken til Riksantikvariämbetet for tilgang til tematikk og dokumentasjon fra Samlingsforum 2010 - 2018.