Samlingsforum 2019

Samlingsforum er et årlig møtested for alle som jobber med samlingsforvaltning, i regi av Riksantikvariämbetet i Sverige.

  • Samlingsforum 2019
    Samlingsforum 2019 Johan Persson

Programmet for Samlingsforum 2019 er ikke klart. Følg lenken, og følg med!