Hopp til hovedinnhold

Salgsartikler til museumsbutikk

Hvilke rettigheter har kunstmuseer når det gjelder å lage reproduksjoner av verk i sine samlinger - eksempelvis plakater og kort? Vi har fått svar fra BONO på direkte spørsmål om dette.

  • 1/1
    Jernbanebrua (oljemaleri), Håkon Bleken 2005. https://digitaltmuseum.no/021045591065/jernbanebrua-oljemaleri

Reproduksjon av kunstverk, på eksempelvis plakater, omfattes av kunstnerens enerett til å råde over sitt verk. BONO må kontaktes for å godkjenne verk og layout på verk som ikke er "falt i det fri", før de kan gi lisens. BONO krever inn og utbetaler vederlag til kunstneren/rettighetshaver som de forvalter rettighetene til.  Vederlaget til kunstner beregnes basert på royalty og er knyttet til opplag, størrelse og utsalgspris. Vederlaget beregnes ut fra en prosentsats av utsalgspris og det er et minimumsvederlag.

Kreditering og copyrightmerkene angis som følger langsmed verket på plakatene:

Kunstnerens navn: Verkets tittel, årstall © Kunstnernes navn / BONO 2022

Noen kunstnere forvalter egne rettigheter og må kontaktes direkte.

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1