Hopp til hovedinnhold

RVR - Restverdiredning

Restverdiredning (eller Verdiredning, som noen ønsker å kalle det) er et samarbeid mellom Brannvesenet og forsikringsnæringen. Formålet er å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Tjenesten er organisert ved at Finans Norge har investert i spesialinnredede biler som er plassert på 23 brannstasjoner rundt om i landet. RVR-tjenesten er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året, og rekvireres fra det lokale brannvesen.
I lenka kan du se hvilke regioner som kan tilby denne tjenesten og hvordan arbeidet er organisert. Det er også laget en egen håndbok for restverdiredning, som du finner ved siden av bildet av redningsbilen.

 • 1/1
  RVR-bil, Bergen. RVR

Rett informasjon, til rett folk, til rett tid kan bidra til at tapene reduseres

Brann- og redningsetaten i Oslo

Nytt tilbud fra NIKU

NIKU lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg og inventar.

 • 1/1
  NIKU lanserer beredskapstelefon Ved brann og branntilløp i historiske bygg kan NIKU ringes for å gi råd om restverdiredning. Foto: Unsplash Unsplash

Eiere, forvaltere og brannvesenet kan nå kontakte NIKUs beredskapstelefon hvis kirker og verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak. NIKUs eksperter på restverdiredning vil da gi råd i hvordan man skal gå fram for å minimere skader, iflg. NIKUs nyhetsbrev. Vi sakser mer fra NIKUS informasjon - se ellers lenke under:

Telefonnummer: 481 10 777

 • To konservatorer betjener en døgnåpen telefon.
 • Del av NIKUs nasjonale oppgaver som er gitt av Klima- og Miljødepartementet via Riksantikvaren – «gi råd ved akutte skader og katastrofer»
 • Råd og veiledning om restverdiredning i akutt, tidlig fase der det kan oppstå skader på kulturhistorisk viktig bygning og inventar.

Når kan du ringe?

 • Brann eller branntilløp
 • Hendelser som fører til vannskader på interiør, dette kan være flom, feil på slokkeanlegg eller andre akutte situasjoner
 • Menneskeskapte skader som har forårsaket skader på interiør og inventar
 • Feil på anlegg som medfører oppvarmingsskader. Annet som krever akutte tiltak for å minimere skader (også sekundærskader) på interiør og inventar

Hvilke bygg er dekket?

 • Alle kirker
 • Private og offentlig bygg med vernestatus.
 • I tvil? Kontakt oss likevel!

NIKU har ikke ansvar for videre oppfølging etter akutt fase, men rådgir i framgangsmåten. Dersom NIKUs fagfolk ikke besitter rett kompetanse, så brukes det faglige nettverket for å innhente gode råd.

I tillegg til NIKUs beredskapstelefon, har også Bevaringstenestene på Salhus en ordning for å bistå brannvesenet i akutthendelser. Vi besitter ulik kunnskap og kompletterer hverandre.

Nyttig informasjon om restverdiredning

Håndbok i restverdiredning

Veileder for RVR-tjenesten. Ove Brandt, Fagsjef Restverdiredning  

Øvelse restverdiredning

 

Handbok i katastrofberedskap och restvärdesrädning

För konst- och kulturhistoriska samlingar, byggnader och miljöer. Utgitt av Riksantikvarieämbetet, Sverige, 2011.  

Andre nyttige sider på Samlingsnett

Her finnes mye info om verdiredning og ikke minst om planlegging i forkant av uønskete hendelser.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1