Hopp til hovedinnhold

Our Collections Matter - Toolkit

ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) har laget et verktøyskrin under tittelen Our Collections Matter - Toolkit.

Verktøyskrinet er først og fremst, som tittelen sier, knyttet til samlingene og til konserveringspraksis. De 5 P'er er et utgangpunkt for dette : People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership. 

Verktøyskrinet inneholder blant annet målbare indikatorer for mange av de 169 delmålene - noe som kan være nyttig og konkret å se på. Flere museer har tatt dette verktøyet i bruk. Ellers finnes en rekke rapporter, håndbøker og hjelpemidler på dette nettstedet.