Bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål er sentrale også i museenes arbeid og i denne artikkelen har vi samlet rapporter, hjelpemidler i form av verktøykasser (toolkits) og lenker. Det er forsøkt å gjøre dette spesielt rettet mot samlingsforvaltningsarbeidet.

  • Ikoner FNs bærekraftsmål (Foto/Photo)
    1/1
    Lastet ned fra FN-sambandets hjemmesider. Til fri bruk i informasjonsmateriell

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn

FN-sambandets hjemmeside

Etter FNs klimarapport fra 2021, er det naturligvis ekstra fokus på klima- og klimaendringer, men klima/miljø er bare en av dimensjonene i bærekraftarbeidet, som også har en sosial og en økonomisk dimensjon. Noen tilføyer også en fjerde kulturell dimensjon.

Rapporter, guidelines m.v.