Hopp til hovedinnhold

Bærekraft

FNs 17 bærekraftsmål og 169 delmål er sentrale også i museenes arbeid og i denne artikkelen har vi samlet rapporter, hjelpemidler i form av verktøykasser (toolkits) og lenker. Det er forsøkt å gjøre dette spesielt rettet mot samlingsforvaltningsarbeidet.

  • 1/1
    Lastet ned fra FN-sambandets hjemmesider. Til fri bruk i informasjonsmateriell

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn

FN-sambandets hjemmeside

Etter FNs klimarapport fra 2021, er det naturligvis ekstra fokus på klima- og klimaendringer, men klima/miljø er bare en av dimensjonene i bærekraftarbeidet, som også har en sosial og en økonomisk dimensjon. Noen tilføyer også en fjerde kulturell dimensjon.

Handbok i klimatpåverkan på kulturarv

Oversatt fra den skotske håndboka: A Guide to Climate Change Impacts. Originalen finnes i litteraturlista under.

Rapporter, guidelines m.v.

Guidelines Climate protection in museums

Utgitt av NEMO - Network of European Museum Organisations  

Hållbar samlingsförvaltning i praktiken

Samlingsforum 2023, Konferanserapport  

Museums and human rights - a guide

Human rights as a basis for public service by Henry McGhie, Curating Tomorrow  

NEMO Report Museums, Climate and Politics (2023)

Taking political action in the sustainable transition  

A Guide to Climate Change Impacts

En skotsk guide om hvordan klimaet påvirker kulturarven  

Culture Over Carbon

Understanding the Impact of Museums' Energy Use. NBI New Buildings Institute  

Nordic green roadmap

The Nordic Green Roadmap for Cultural Institutions is the outcome of the project: Sustainable Cultural Experiences in the Nordic Region, which is led by The Nordic House in the Faroe Islands as part of the Nordic Council of Ministers’ Sustainable Living programme (2021–24).  

Museums and the Sustainable Development Goals

Henry McGhie: Curating tomorrow  

Museum Collections and Biodiversity Conservation

Henry McGhie: Curating Tomorrow  

Cultural Heritage in a Changing Climate

Innlegg fra Oslo Forums konferanse i 2021  

Varmare, våtare, villare

Rapport om museas møte med klimautfordringane  

European Cultural Heritage Green Paper - Executive Summary

Europa Nostra in partnership with ICOMOS  

Tools for analysis of Collection Environments

Forskningsrapport, redigert av Annelies Cosaert og Vincent Laudato Beltran, Getty Conservation Institute  

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren

Veikartet skal gi en overordnet retning for praktisk miljø- og bærekraftsarbeid i kunst- og kultursektoren  

Kulturminnemeldingen 2019

St.meld 16 (2019 -20) Nye mål i kulturmiljøpolitikken. Engasjement, bærekraft og mangfold  

White paper: Cultural Heritage and Climate Change

New challenges and perspectives for research  

Action for Climate Empowerment. A guide for galleries, libraries, archives and museums.

Henry McGhie: Curating tomorrow  

Action for Climate Empowerment

Guidelines for accelerating solutions through education, training and public awareness  

Ny bok fra ICOM

ICOMOS - nyttige webinarer

International council on monuments and sites

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1