Møbelsnekring, Tørrmuring, Tradisjonsmaling -Jenteworkshop 2021

Kurs for unge, kvinnelige håndverkere 18-35 år som ønsker mer kunnskap om restaurering og bygningsvern.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Kurset foregår ved Lillingstonheimen, Fortidsminneforeningens prakteiendom i Fjaler på Vestlandet 21.-24.september 2021. Det vil bli jobba både teoretisk og praktisk med 3 ulike materialer, 3 ulike fagfelt med 3 inspirerende formidlere. Målet med workshopen er å styrke nettverket mellom yrkesaktive kvinner innen tradisjonshåndverk og i kulturminnevernet.

Arrangør er Handverkslaget, Foreningen for tradisjonshandverk. Les mer i lenka under.