Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Samisk Museumslag (SML), Norges museumsforbund (NMF), Norsk ICOM og de samiske museene i Norge. Den finner sted på Gjestestuene på Norsk Folkemuseum 3.-4. oktober 2019. Konferansespråket er engelsk.

Lenke til konferansen på Norsk Folkemuseums nettside:

Film på Digitalt museum / Digitalt fortalt, publisert i 2014

  • 1/1

Lenke til nettsiden Nordlige folk- sjøsamene

Nordlige folk – Sjøsamene er en portal for og om sjøsamene i Nord-Troms. Denne er et resultat av et pilotprosjekt i regi av Senter for nordlige folk. Portalen skal gi lett tilgjengelig informasjon om sjøsamenes historie og kultur gjennom tekst, bilder, videoer og lyd.