Hopp til hovedinnhold

Konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv

Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Samisk Museumslag (SML), Norges museumsforbund (NMF), Norsk ICOM og de samiske museene i Norge. Den finner sted på Gjestestuene på Norsk Folkemuseum 3.-4. oktober 2019. Konferansespråket er engelsk.

Program for konferanse om Bååstede-prosjektet oktober 2019

Program for konferanse om Bååstede-prosjektet og arbeidet for tilbakeføring av samisk kulturarv  

Bååstede. Tilbakeføring av samisk kulturarv.

Utredning 2012. Bååstede. Tilbakeføring av samisk kulturarv. Utredningen presenterer forslag fra Arbeidsgruppen for tilbakeføring av samisk museumsmateriale, et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk Museum og Sametinget. Saken har bakgrunn i nasjonal og internasjonal urfolksrett så vel som i museumsetiske retningslinjer, og har som formål at det samiske folk skal få råderett over egen kulturarv.  

Lenke til konferansen på Norsk Folkemuseums nettside:

Film på Digitalt museum / Digitalt fortalt, publisert i 2014

  • 1/1

Lenke til nettsiden Nordlige folk- sjøsamene

Nordlige folk – Sjøsamene er en portal for og om sjøsamene i Nord-Troms. Denne er et resultat av et pilotprosjekt i regi av Senter for nordlige folk. Portalen skal gi lett tilgjengelig informasjon om sjøsamenes historie og kultur gjennom tekst, bilder, videoer og lyd.