Kalender

Workshops, seminarer og konferanser og annet som kan være av interesse legges inn i kalenderen. Vi forsøker så godt det lar seg gjøre å tilgjengeliggjøre tilknyttede presentasjoner i etterkant.

Clay Craft Science Conferance 2021. Foto/Photo

Biennial International Conference for the Craft Sciences

Biennial International Conference for the Craft Sciences

Craft Sciences refer to a unity of research conducted in different craft subjects. The Biennial International Conference for the Craft Sciences aims to expose the breadth of topics, source material, methods, perspectives and results that reside in this field.

The conference provides a platform for communicating craft research beyond the borders of faculties and disciplines.

Mariestad  4. – 6. mai 2021
ill.Minne.png. Foto/Photo

Brukermøte Minne 2021

Brukermøte Minne 2021

KulturIT inviterer til nettbasert brukermøte for Minne 11. mai 2021. Gjennom møtet gis et innblikk i status for Minne. For dere som er ukjent med Minne plattformen vil dette være en fin anledning til å bli bedre kjent med den. Produktansvarlig Torgeir Forseth.

Webinar  11. mai 2021
Norsk fotohistorie - seminar. Foto/Photo

Norsk fotohistorie - fagseminar

Norsk fotohistorie - fagseminar

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminar. Seminaret arrangeres av Preus museum og Norsk Folkemuseum. Formen på seminaret er avhengig av smittevernrådene. Vi håper å kunne møtes i Horten på Preus museum.

Horten  19. – 20. mai 2021
ill. Holdbarhet og bærekraft. Foto/Photo

Holdbarhet og bærekraft

Holdbarhet og bærekraft

LØFTE HÅNDVERKET arrangerer vårens seminar som webinar.
Hva kan håndverket bidra til i framtidige satsinger innen økt holdbarhet, bærekraft, bedre ressursbruk og miljøvern? Hva kan vi lære av det tradisjonelle håndverket?

Webinar  25. mai 2021 kl. 14.00 – 16.30