Flytteprosesser

Å flytte objekter til bedre og/eller nye magasin krever god planlegging og forberedelse både når det gjelder beregninger av plass, logistikk og utnyttelse av arealene best mulig. Da er det vesentlig å tenke i kubikkmeter og ikke i kvadratmeter. Mange museer har mye erfaring med dette og vi deler her noen råd.

  • Magasininnredning (Foto/Photo)
    1/1
    Fra fellesmagasinet til Københavns museum, Thorvaldsens museum og Københavns Stadsarkiv i Høje-Taastrup utenfor København. Turid Nilsen

Spectrum og arbeidsflyt

Østfoldmuseene viser hvordan Spectrum er implementert i flytting av samlinger til fellesmagasinet på Trollull og hvordan standarden er med og setter rammer for arbeidsflyten der.

Munchmuseets flytteprosjekt

I forbindelse med at Munchmuseet skal flytte til Bjørvika og åpne der i løpet av 2021, pågår et stort flytteprosjekt der de samtidig gjennomgår hele samlingen. De har laget film om flytteprosjektet, som ble vist på Branchforum för konsthantering i 2020.

Samlingar på flyttefot

I februar 2020 arrangerte Bevaringstenestene i Hordaland et seminar i samarbeid med samlingsforvaltnings-seksjonen i Museumsforbundet, der tema var flytteprosesser. En del av seminarinnleggene finnes i lenka under.

Beregning av plass

Her er et eksempel på et skjema som Museumssenteret i Hordaland bruker i beregning av magasinplass.

Standardisert utstyr

Nationalmuseet i København har laget en oversikt over hvilke typer pakkeutstyr de skal bruke ved nedpakking og seinere flytting av mindre objekter. Dette inngår i planen for optimal disponering av plass.

  • Standardisert pakkeutstyr (Foto/Photo)
    1/1
    Nationalmuseet i Köbenhavn har laget en vegg med standardisert pakkemateriale Ann Siri H. Garberg