Hopp til hovedinnhold

Flytteprosesser

Å flytte objekter til bedre og/eller nye magasin krever god planlegging og forberedelse både når det gjelder beregninger av plass, logistikk og utnyttelse av arealene best mulig. Da er det vesentlig å tenke i kubikkmeter og ikke i kvadratmeter. Mange museer har mye erfaring med dette og vi deler her noen råd.

  • 1/1
    Fra fellesmagasinet til Københavns museum, Thorvaldsens museum og Københavns Stadsarkiv i Høje-Taastrup utenfor København. Turid Nilsen

Spectrum og arbeidsflyt

Østfoldmuseene viser hvordan Spectrum er implementert i flytting av samlinger til fellesmagasinet på Trollull og hvordan standarden er med og setter rammer for arbeidsflyten der.

Munchmuseets flytteprosjekt

I forbindelse med at Munchmuseet skal flytte til Bjørvika og åpne der i løpet av 2021, pågår et stort flytteprosjekt der de samtidig gjennomgår hele samlingen. De har laget film om flytteprosjektet, som ble vist på Branchforum för konsthantering i 2020.

Samlingar på flyttefot

I februar 2020 arrangerte Bevaringstenestene i Hordaland et seminar i samarbeid med samlingsforvaltnings-seksjonen i Museumsforbundet, der tema var flytteprosesser. En del av seminarinnleggene finnes i lenka under.

Bevaringstenestene arrangerer i samarbeid med seksjon for samlingsforvaltning, fagdagar med tema «Samlingar på flyttefot», som set fokus på flytting av museumsgjenstandar, og alt det inneber av planlegging, logistikk, prioriteringar, samt pakking og praktisk arbeid.

Beregning av plass

Her er et eksempel på et skjema som Museumssenteret i Hordaland bruker i beregning av magasinplass.

Standardisert utstyr

Nationalmuseet i København har laget en oversikt over hvilke typer pakkeutstyr de skal bruke ved nedpakking og seinere flytting av mindre objekter. Dette inngår i planen for optimal disponering av plass.

  • 1/1
    Nationalmuseet i Köbenhavn har laget en vegg med standardisert pakkemateriale Ann Siri H. Garberg
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1